Резултати от търсене за проф. д-р Борислав Борисов

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

21 results found
Архив 3.7.2020 г. ... (2009 - 2020) Председател проф. д-р Борислав Борисовпочетен ректор и почетен професор на УНСС Валентин Златев председател на Контролния съвет на "ЛУКОЙЛ-България" ЕООД Огнян Радев бизнесмен Виолина Маринова председател на ...
Изследователски и образователни проекти 20.10.2020 г. ... № МУ-ФС-10 ДО1-1214/17.12.2007, с ръководител проф. д-р Борислав Борисов (2008-2011) Проект на Национален фонд култура към МК ”Способи за увеличаване на събираемостта на авторските възнаграждения” (ръководител проект) (2008) Проект на СОИС, „Най-добрите практики и ръководства по интелектуална ...
Научни публикации 4.1.2021 г. ... , УИ “Стопанство”, С. 2002 г. в съавторство с проф. д-р Борислав Борисов Студии  Марка и дизайн на Общността, 2008 г. ПВ на Р България и ЕС, в съавторство IP research for business education, 2016 Libreriauniversitaria „Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост ...
Почетен професор 7.10.2019 г. ... ДЖАН БАТИСТА КАМПАНЬОЛА 2014 ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 2013 ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ КОЛЕВ 2013 Витор Мануел да Силва Калдейра ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 2008 Илхам Алиев Президент на ...
Почетен ректор 1.8.2017 г. ... РЕКТОР НА УНСС 1939 ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ РЕКТОР НА УНСС ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... на проекта Проф. д-р Борислав Борисов Колектив (състав) Виолета Георгиева Кръстанова Гл.ас. д-р Владя Бориславова Борисова Десислава Веселинова ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... по интелектуална собственост” проф. д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра “Интелектуална собственост”) 01.08.05 02.12.11 2. МУ-ФС-10 “Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи” проф. д-р Борислав ...
Актуално 14.11.2014 г. ... връзка с изобора на проф. д-р Борислав Борисов за зам.-председател на Политическа партия "Алтернатива за българското възраждане" (АБВ) и въз основа на чл. 35а, ал. 4, т. 2 от Закона за висшето образование, АС освобождава проф. д-р Борислав Борисов ...
Състав 26.5.2020 г. ... . д-р Борислав Борисовпочетен ректор и почетен професор на УНСС Валентин Златев председател на Контролния съвет на "ЛУКОЙЛ-България" ЕООД Огнян Радев бизнесмен Виолина Маринова председател на ...
Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките 8.11.2012 г. ... Украинската академия на науките удостои проф. д-р Борислав Борисов с почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”. Събитието се състоя на 26.10.2012 г. в представителната зала “Атриум” на университета в присъствието на широк кръг видни представители на научната и академичната общност ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... специалност беше на доскорошния ректор проф. д-р Борислав Борисов – политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... университет.   Румен Петков, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Христо Христов, доц. д-р Соня Докова и Явор Куюмджиев (отляво надясно) „Решението за създаването на специалността „Регионално развитие“ преди пет години беше добро. Резултатите са налице. ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... по интелектуална собственост” проф. д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра “Интелектуална собственост”) 01.08.05 02.12.11 МУ-ФС-10 “Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи” проф. д-р Борислав ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... на ректора на университета проф. д-р Борислав Борисов, като даде насока на дискусиите и докладите към ефективни научни изводи. „На мен ще ми е интересно какво ще определите като своеобразен пътен знак на еврото: дали той ще е за „магистрала" или ще ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... беше на доскорошния ректор проф. д-р Борислав Борисов – политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... името на ректора на университета проф. д-р Борислав Борисов, като даде насока на дискусиите и докладите към ефективни научни изводи. „На мен ще ми е интересно какво ще определите като своеобразен пътен знак на еврото: дали той ще е за „магистрала" или ще сочи ...
История 25.1.2018 г. ... история на факултета има проф. д-р Борислав Борисов – два мандата ректор, почетен ректор и почетен професор на УНСС. Като възпитаник на факултета и носител на неговите непреходни академични и духовни ценности, авторитетен преподавател и изследовател, ...
Начало 30.1.2018 г. ... история на факултета има проф. д-р Борислав Борисов – два мандата ректор, почетен ректор и почетен професор на УНСС. Като възпитаник на факултета и носител на неговите непреходни академични и духовни ценности, авторитетен преподавател и изследовател, ...
Дарители 26.5.2021 г. ... . д-р Благой Тодоров Колев проф. д-р Борислав Борисов проф. д-р Боян Дуранкев проф. д-р Валентин Гоев проф. д-р Валентина Драмалиева проф. д-р Валери Димитров проф. д-р арх. Валери Иванов проф. д-р Веселина Василева Димитрова, ИУ-Варна, МИО проф. д-р ...
История 18.5.2021 г. ... проф. Димитър Шопов 2003-2011 Ректор: проф. д-р Борислав Борисов Почетен ректор на УНСС от 2012 2003-2007 Зам.-ректори: доц. д-р Стати Статев доц. д-р Пламен Орешарски доц. д-р Йордан Близнаков доц. д-р Йорданка Владимирова доц. д-р Маргарита Атанасова доц. д-р Добромир Тодоров проф. д ...
Екип на ЦИС 19.10.2011 г. ... Директор:   проф. д-р Борислав Борисов  каб. 01  телефон: 02/8195 397 е-mail: bborisov@unwe.acad.bg Заместник-директор: София Панайотова  каб. 02 телефон: 02/8195 397, 02/8196 316  е-mail: panayotova@unwe.acad.bg   Старши експерти: Теодора Николова  Дарина Данаилова каб. 03  телефон: ...

Новини

97 results found
Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС 26.5.2021 г. ... Съставител на алманаха е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, а отговорен редактор на изданието е проф. д-р Веселка Павлова, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“. Доц . д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... в УНСС; почетният ректор на УНСС - проф. д-р Борислав Борисов и основател на катедра „Интелектуална собственост“ и директорът на ИИСТТ - проф. д-р Владя Борисова. Проф. Борисова бе водещ на церемонията, нейни бяха и встъпителните думи, с които тя поздрави ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... в УНСС; почетният ректор на УНСС - проф. д-р Борислав Борисов и основател на катедра „Интелектуална собственост“ и директорът на ИИСТТ - проф. д-р Владя Борисова. Проф. Борисова бе водещ на церемонията, нейни бяха и встъпителните думи, с които тя поздрави ...
Премиера на енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ 15.10.2020 г. ... ръководство и на почетния ректор проф. д-р Борислав Борисов, на които благодаря за подкрепата, посочи доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“. Изключително съм респектирана от факта, че съм една от личноститe, представени в ...
Министърът на образованието и науката се срещна с ръководството на УНСС 10.6.2020 г. ... УНСС“ на министър Вълчев и на проф. д-р Борислав Борисов, ректор (2003 – 2011 г.) и почетен ректор на нашия университет (на снимките долу). Министър Вълчев честити юбилея на УНСС и открои приноса на нашия университет за цялостното ...
Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС 23.12.2019 г. ... проф. Статев. Проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, ректорът проф. Димитър Димитров, проф. Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, и проф. д-р Маргарита Атанасова, досегашен зам.-председател на Общото ...
Среща-дискусия на тема „Съвременни средства за комуникации и масови медии“ 17.5.2019 г. ... на в. „Труд“, и проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и председател на Съвета на настоятелите на УНСС. Проф. д-р Борислав Борисов поздрави присъстващите и представи г-н Блъсков, като отбеляза, че с тази среща се слага ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... на Патентното ведомство, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Владя Борисова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Златина Карова, началник отдел „Транснационални научни инициативи”, МОН, ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... на Патентното ведомство, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Владя Борисова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Златина Карова, началник отдел „Транснационални научни инициативи”, МОН, ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... , проф. д.ик.н. Камен Миркович, проф. д-р Борислав Борисов и проф. д.ик.н. Стати Статев. Какво по-голямо признание за една катедра!  Днес е ден на почит и уважение и към техните достойни следовници – днешните преподаватели и изследователи от катедрата ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... , проф. д.ик.н. Камен Миркович, проф. д-р Борислав Борисов и проф. д.ик.н. Стати Статев. Какво по-голямо признание за една катедра!  Днес е ден на почит и уважение и към техните достойни следовници – днешните преподаватели и изследователи от катедрата ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов заяви: „Спомням си прекрасното стихотворение на Димчо Дебелянов за бащината къща с незабравимо описана атмосфера на уют, топлота и разбирателство. На днешното тържество всички нас, възпитаниците и ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и на ректора проф. д.ик.н Стати Статев за техния принос и подкрепа за съхраняването на авторитета и традициите на катедрата и изрази увереност, че тя ще продължи успешно да отговаря адекватно на ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... – доскорошен декан на ОИФ, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова – декан на ОИФ (от ляво надясно) Доц. д-р Лилия Йотова поздрави с добре дошли бившите декани на ОИФ, както и ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и на ректора проф. д.ик.н Стати Статев за техния принос и подкрепа за съхраняването на авторитета и традициите на катедрата и изрази увереност, че тя ще продължи успешно да отговаря адекватно на ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... , чийто създател е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, са важни две неща – сътрудничеството със СОИС, което е гаранция за нивото на катедрата, и множеството външни преподаватели, което е показател, че нашите студенти освен теоретични, получават и ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... , чийто създател е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, са важни две неща – сътрудничеството със СОИС, което е гаранция за нивото на катедрата, и множеството външни преподаватели, което е показател, че нашите студенти освен теоретични, получават и ...
Ректорът проф. Стати Статев връчи плакет и свидетелство на почетния ректор проф. Борислав Борисов 1.3.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. д-р Борислав Борисов – почетен ректор на нашия университет, свидетелство и плакет за неговото удостояване от Академичния съвет със званието „почетен професор на УНСС“ „за цялостен принос в развитието на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... .ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, почетен професор на УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, г-жа ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, г-жа ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... ведомство беше поставено още през 1991 г., когато проф. д-р Борислав Борисов създаде първата в България катедра „Интелектуална собственост“, каза ректорът проф. Статев. През изминалите 26 години си партнираме успешно и непрекъснато разширяваме нашата съвместна дейност. Убеден съм, че ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... подкрепата на ректорското ръководство в лицето на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, и проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, както и на академичната среда, без която реализацията на идеята не би била осъществима. Ръководителят на катедра „Недвижима ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ 31.10.2017 г. ... , заяви почетният ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, директор на Университетския център по интелектуална собственост. Той изрази удовлетворението си от темата на форума и докладите в двата панела. Във връзка с коментирания напоследък голям брой университети в страната, ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“, организатори: катедра "Частноправни науки" на УНСС, катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" на УНСС и Международния правен център 20.2.2019 г. ... , заяви почетният ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, директор на Университетския център по интелектуална собственост. Той изрази удовлетворението си от темата на форума и докладите в двата панела. Във връзка с коментирания напоследък голям брой университети в страната, ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 26.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, д-р ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 18.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, д-р ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 20.2.2019 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, д-р ...
Проф. д-р Борислав Борисов е удостоен с отличителния почетен знак на Икономическия и социален съвет на Република България 11.10.2017 г. ... Дулевски връчи отличителния почетен знак на ИСС на проф. д-р Борислав Борисов – почетен професор и почетен ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).   Знакът се връчва за цялостния принос на проф. Борислав Борисов в развитието на гражданското общество в ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-тото Народно събрание, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет.   В аула „Максима“   Днес нашият ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... законово. Проф. Статев специално изтъкна ролята на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и почетен професор на университета, за създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и специалността „Интелектуална собственост“ преди повече от четвърт ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... законово. Проф. Статев специално изтъкна ролята на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и почетен професор на университета, за създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и специалността „Интелектуална собственост“ преди повече от четвърт ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... законово. Проф. Статев специално изтъкна ролята на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и почетен професор на университета, за създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и специалността „Интелектуална собственост“ преди повече от четвърт ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... са удостоени почетният ректор на нашия университет проф. д-р Борислав Борисов и академичният омбудсман проф. д-р Благой Колев за техния цялостен принос в развитието на УНСС и за безспорния им авторитет в академичната общност. Свидетелства и плакети получиха и носителите на званието „заслужил ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... и дългогодишния ръководител на катедрата проф. д-р Борислав Борисов Проф. Статев поздравява катедрата-юбиляр От името на академичното ръководство на УНСС и от свое име ректорът проф. Статев поздрави доц. Борисова по случай юбилея на катедрата - „единствената в системата на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... и дългогодишния ръководител на катедрата проф. д-р Борислав Борисов. Проф. Статев поздравява катедрата-юбиляр От името на академичното ръководство на УНСС и от свое име ректорът проф. Статев поздрави доц. Борисова по случай юбилея на катедрата - „единствената в системата на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... и дългогодишния ръководител на катедрата проф. д-р Борислав Борисов. Проф. Статев поздравява катедрата-юбиляр От името на академичното ръководство на УНСС и от свое име ректорът проф. Статев поздрави доц. Борисова по случай юбилея на катедрата - „единствената ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев беше преизбран за ректор на УНСС 16.12.2015 г. ... всички нас! - обърна се към присъстващите проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС. - Проф. Маргарита Атанасова каза на семинар в Равда, че на един нормален университет му отива един нормален ректор. Нормалността е очевидна в атмосферата, в това, че хората ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... . под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна ...
Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации” 20.2.2019 г. ... (СОИС). Конференцията бе открита от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. Приветствия към участниците в националната конференция отправиха проф. д.ик.н. ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, проф. ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... . Цакова поздрави бакалаврите от името на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, основател на катедрата и специалността, доктор хонорис кауза на няколко висши училища. „Днешният ден е празничен по различни причини. За вас, млади колеги, това е празник на успеха, ...
Тържествено бе открит музеят на УНСС 25.5.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на университета, акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, академичното ръководство на университета и гости за честването на 95-годишнината на УНСС. Тържественият ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... .ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, зам.-ректорите, бивши ректори, декани на факултети, ръководители на катедри, доайени на академичната наука, преподаватели, студенти. Специални гости на тържеството бяха акад. ...
УНСС бе домакин на кръгла маса на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и Министерството на младежта и спорта 29.4.2015 г. ... изтъкна големия принос на почетния ректор проф. д-р Борислав Борисов за развитието на университета като модерна академична институция през неговите два мандата като ректор на УНСС. Тогава бяха открити и двете конферентни зали, които заедно с обновената аула „Максима“ оформиха ...
Почетният ректор на УНСС е избран за председател на ПГ на АБВ 20.2.2015 г. ... . д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ректор на УНСС от 2003 г. до 2011 г. и заместник-председател на Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“, е избран за председател на парламентарната група на АБВ. Проф. Борисов е и председател на парламентарната ...
Ректорът и почетният ректор на УНСС бяха гости на конгреса на НБС „ВОН-КНСБ“ 5.2.2015 г. ... на Съвета на ректорите, и почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, бяха гости на четвъртия конгрес на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука–КНСБ“ (НБС ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... , проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание,  Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет На първо място ...
Проф. д-р Борислав Борисов бе отличен с Почетния знак на ректора 17.12.2014 г. ... едно отличие, което проф. д-р Борислав Борисов нямаше как да го притежава в двата си мандата като ректор. И това е Почетният знак на ректора, каза проф. д.ик.н. Стати Статев пред делегатите и гостите на Общото събрание на УНСС. За изключителни заслуги към ...
Почетният ректор на УНСС е избран за председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на Народното събрание 28.11.2014 г. ... . д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ректор на УНСС от 2003 г. до 2011 г., е избран за председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.      На добър час! Кураж, воля и успех във високоотговорната работа за благото на ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... същото отличие бе удостоен и почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов. Проф. Лалко Дулевски връчи плакети на доц. д-р Георги Евгениев, ръководител на катедрата в периода 1984-1993 г., на проф. д.ик.н. Христо Драганов, на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова. ...
Ректорът и почетният ректор на УНСС с Почетния знак на КИА - Пловдив 14.10.2014 г. ... ректор на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Борислав Борисов - бяха удостоени с Почетния знак на Колежа по икономика и администрация (КИА) - Пловдив. Отличията им бяха връчени на тържествена академична церемония по случай откриването на новата учебна година на Колежа. Президентът ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, Марсело ди Пиетро Пералта, директор на ...
Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост" 20.2.2019 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, Марсело ди Пиетро Пералта, директор на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет Преди две години, когато ми гласувахте огромното доверие да бъда ректор на най-добрия и ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... под патронажа на почетния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, отбеляза и тригодишнината от създаването на катедра и специалност „Политическа икономия“. На откриването на конференцията присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... . На връчването на дипломите присъстваха проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство , преподаватели, близки и приятели на абсолвентите ...
Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.11.2013 г. ... ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и председател на Съвета на настоятелите на университета, д-р Цветан Василев, член на Съвета на настоятелите на УНСС, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на университета, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам ...
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ – ЗА ТРЕТИ ПЪТ “ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР”/“ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА ЧУЖДЕСТРАНЕН УНИВЕРСИТЕТ 7.11.2013 г. ... на РДАИС. Във връзка с удостояването на проф. д-р Борислав Борисов със званието “почетен професор (“доктор хонорис кауза”) на РДАИС”, специален гост на тържеството бе Н.Пр. Бойко Коцев - посланик на РБългария в Русия, придружен от група представители на ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... комуникации" награди с юбилейна грамота проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Благой Колев, проф. д.ик.н. Никола Великов, проф.  д.ик.н. Пано Лулански, проф. д.ист.н. Филип Панайотов.  С ...
Тържествено честване на 10-годишнината от създаването на Института по интелектуална собственост и лидерство 25.10.2013 г. ... по интелектуална собственост и лидерство проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, представи в богато илюстрирана презентация 10-годишната история на института. Той се върна към откриването му на 13 октомври 2003 г. от президента Георги Първанов, генералния директор на Световната ...
Среща на Европейската мрежа по фасилити мениджмънт 22.10.2013 г. ... други страни. Участниците бяха приветствани от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство. Приветствие от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе заместник-ректорът по научноизследователската ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... същото отличие бе удостоен и почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов. Проф. Лалко Дулевски връчи плакети на доц. д-р Георги Евгениев, ръководител на катедрата в периода 1984-1993 г., на проф. д.ик.н. Христо Драганов, на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова. Юбилейното ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... “Икономика и бизнес”. Студентският съвет отличи проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, с плакет за принос в утвърждаването на студентското самоуправление. В категорията “Служител на годината 2013”, студентите избраха Атанас Димитров, кариерен консултант в Междууниверситетския център ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... , ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, проф. Берн Халиер, председател на Европейската академия по търговия (ERA) и директор на Европейския институт по търговия, заместник-ректори, ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, проф. Берн Халиер, председател на Европейската академия по търговия (ERA) и директор на Европейския институт по търговия,  ...
Юлиан Вучков е удостоен със званието „почетен професор по теория на художествената култура“ 29.3.2013 г. ... подписан от него и от почетния ректор проф. д-р Борислав Борисов. Почетният ректор връчи специална грамота на проф. Вучков и изтъкна някои от мотивите за  удостояването му с отличието. Проф. Борисов заяви, че почетният професор е бил щатен преподавател в катедра ...
Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет 14.2.2013 г. ... .ик.н. Стати Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов и заместник-ректорите. Това е 43-тата сесия в 22-годишната история на нашия Студентски съвет, който е първият в България, отбеляза при откриването на форума неговият председател Калоян Димитров. Той определи като ...
Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките 9.11.2012 г. ... академия на науките удостои проф. д-р Борислав Борисов с почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”. Събитието се състоя на 26.10.2012 г. в представителната зала “Атриум” на университета в присъствието на широк кръг видни представители на научната ...
Майсторски клас на ректора на УНСС в Киевския университет по право 23.11.2012 г. ... присъстваха почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и ректорът на КПУ проф. Юрий Бошицки Не бива да робуваме на илюзии, заяви проф. Статев и се спря на необходимостта българската икономика да използва сравнителните си предимства, което ще даде резултат в ...
Думи-пътеводител за абсолвентите от "Интелектуална собственост" 6.11.2012 г. ... на университета. Проф. д-р Борислав Борисов приветства абсолвентите Четворкаджиите са тези, които крепят света, защото те „компенсират“ мързела си, разчитайки на интелигентност, успокои „неотличниците“ проф.д-р Борислав ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... е замислен и започнат по времето на проф. д-р Борислав Борисов, ректор от 2003 до 2011 г., сега почетен ректор. В дигиталните архивни фондове вече е голяма част от творческото наследство на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев. При авторско съгласие в ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... е замислен и започнат по времето на проф. д-р Борислав Борисов, ректор от 2003 до 2011 г., сега почетен ректор. В дигиталните архивни фондове вече е голяма част от творческото наследство на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев. При авторско съгласие в ...
Семинар "Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия" 20.2.2019 г. ... агенциите. Заседанието бе открито от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Центъра по интелектуална собственост на УНСС, който представи участниците и гостите на семинара. Проф. д.ик ...
Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия обсъди двудневен семинар 23.11.2012 г. ... агенциите. Заседанието бе открито от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Центъра по интелектуална собственост на УНСС, който представи участниците и гостите на семинара. Проф. д ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д.ик.н Димитър Й. Димитров, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д.ик.н Иван Георгиев, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, о.р. ген.-лейтенант Стоян Андреев, а също на проф. д-р Дейвид Грийнууд и о.р. ген.-майор д-р ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... Иван Искров, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание на университета, и Калоян Димитров, председател на Студентския съвет. Препълнената аула "Максима" Проф. Стоян ...
Ще си партнираме и с Киевския университет по право 1.11.2012 г. ... . Юрий Бошицки съобщи, че на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и директор на Центъра по интелектуална собственост, е присъдено почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Киевския университет по право ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 10.11.2012 г. ... университет.   Румен Петков, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Христо Христов, доц. д-р Соня Докова и Явор Куюмджиев (отляво надясно) „Решението за създаването на специалността „Регионално развитие“ преди пет години беше добро. Резултатите са ...
Kръгла маса на тема: „ACTA – ЗА И ПРОТИВ“, организатори: Катедра „Интелектуална собственост“ и Центърът по интелектуална собственост при УНСС 20.2.2019 г. ... в университета. Писмо от проф. д-р Борислав Борисов относно създаване на работна група от юристи в областта на интелектуалната собственост "За" и "Против" ACTA - независимо мнение на доц. Виолета ...
Проф. Борислав Борисов – почетен ректор на УНСС 15.3.2012 г. ... „почетен ректор на УНСС" на проф. д-р Борислав Борисов. Сред мотивите за присъждането на званието са: неговата изключително успешна дейност като ректор на УНСС в два последователни мандата (2003-2011 г.), осигурила модернизацията на университета; значим принос за ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... от досегашния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, който бе на поста два мандата. Новият ректор на УНСС проф. Стати Статев благодари на делегатите за оказаното му доверие. Вече бившият ректор на университета проф. Борислав Борисов поздравява ...
Ректорът на УНСС бе награден с юбилеен златен медал в Баку 1.11.2012 г. ... на УНСС проф. д-р Борислав Борисов бе в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев по повод честванията на 20-годишнината от независимостта на бившата съветска република. Преди шест години, при официалното си посещение в нашата страна, президентът ...
Род Бекстрьом: Поздравления за лидерските позиции на вашия университет! 1.11.2012 г. ... . То бе открито от ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, в присъствието на д-р Зорка Първанова, председател на УС на Академията за лидерство – съорганизатор на срещата, Н. Пр. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ у нас, Вени Марковски, представител на ICANN за Русия и Източна ...
Етиката в българската наука събра в двудневен форум водещи учени 10.11.2012 г. ... два пъти годишно, оцени ректорът на УНСС проф. д-р Борислав Борисов двудневния форум на тема „Етиката в българската наука". „Голяма част от вината за вкарването на философията в ъгъла е вина на самите философи. Може ли да четеш курс по философия и конспектът да е само от ...
Студентска научна конференция обсъди ключова за страната ни тема 30.11.2011 г. ... под патронажа на ректора на университета - проф. д-р Борислав Борисов и бе финансирано от фонд "Научно-изследователска дейност" на УНСС. Проектът е продължение на миналогодишната международна студентска научна конференция "Европейски съюз 2020", както и на ...
Форум на младите научни работници дискутира пътя към еврото 30.11.2011 г. ... и от името на ректора на университета проф. д-р Борислав Борисов, като даде насока на дискусиите и докладите към ефективни научни изводи. „На мен ще ми е интересно какво ще определите като своеобразен пътен знак на еврото: дали той ще е за „магистрала" или ще сочи „път без ...
СЕМИНАР „ДИЗАЙН – ИНДУСТРИЯ. ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ” 20.2.2019 г. ... и правни аспекти” под патронажа на проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС. На семинара присъстваха представители на академичните, изследователските, творческите и правните среди, свързани с дизайна. С доклади, изказвания и изразени аргументирани позиции в работата на ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, бе кулминацията на серия от прояви, посветени на юбилея, които катедрата организира през 2010 г. В аула „Максима” на УНСС се събраха над 300 души, свързани със създаването и развитието на катедрата и специалността ...
Регионална конференция “Интелектуална собственост и дигитализация на нематериалното културно наследство” 20.2.2019 г. ... културно наследство" бе открита от проф. д-р Борислав Борисов, ректор на УНСС, в голямата конферентна зала на университета. Проявата е организирана от Университета за национално и световно стопанство, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Министерството на ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... . под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна ...
Междурегионален симпозиум „Обучението по интелектуална собственост в страните в преход” 20.2.2019 г. ... , посочи при откриването на форума проф. д-р Борислав Борисов, ректор на УНСС и директор на Центъра по интелектуална собственост. Ние като бизнес университет трябва да пречупим правните и техническите аспекти в контекста на интелектуалната собственост за целите на бизнеса, ...
Юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления" 24.2.2012 г. ... съвет на конференцията е ректорът на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, на Организационния комитет - доц. Григорий Вазов, декан на Финансово-счетоводния факултет, а патрони - финансовият министър доц. Пламен Орешарски и управителят на БНБ Иван Искров. Форумът бе открит от проф. д-р ...

Предстоящо

3 results found
Церемония по дипломиране 20.11.2020 г. ... д-р Диана Ковачева Почетния Ректор на УНСС – проф. д-р Борислав Борисов   Абсолвентите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да получат дипломите си на място в УНСС от 30 ноември (включително) нататък, в рамките на работното време на Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - ...
Национален семинар "Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия" 17.10.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство на Република България г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, дирекция „Малки и средни предприятия“, сектор ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... зала на УНСС под патронажа на почетния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов   Програмен комитет: Проф. д-р Светла Тошкова - председател Проф. д-р Борислав Борисов Проф. д.ик.н. Методи Кънев Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов Проф. д.ик.н. Пано Лулански Проф. д-р Катя Бекярова Доц. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене