Резултати от търсене за проф. д-р Валентин Гоев

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

6 results found
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... на университета доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, декани на факултети, ръководители на катедри и др. Във форума участваха и представители на СУ „Св. Климент Охридски“, Варненския икономически университет, Фондацията за реформа в местното самоуправление и ...
Учебни материали 15.11.2020 г. ... икономическите и бизнес изследвания" Автори: проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Васил БозевИздателство: Издателски комплекс на УНССГодина на издаване: 2019 г. Свали 2. "Статистически методи за ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... за национално и световно стопанство проф. д-р Валентин Гоев Катедра: Статистика и иконометрия 23.04.2013 23.12.2014 6. BG051PO001-3.1.07-0053 Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление ...
История 9.4.2015 г. ... .12.2009 г. за декан на факултета е избран проф. д-р Валентин Гоев от катедра "Статистика и иконометрия". Проф. Гоев заема длъжността до 16.02.2012 г. До завършване на първия мандат, за декан е избрана доц. д-р Камелия Стефанова, преподавател от катедра "Информационни ...
Дарители 26.5.2021 г. ... . д-р Борислав Борисов проф. д-р Боян Дуранкев проф. д-р Валентин Гоев проф. д-р Валентина Драмалиева проф. д-р Валери Димитров проф. д-р арх. Валери Иванов проф. д-р Веселина Василева Димитрова, ИУ-Варна, МИО проф. д-р Виолета Цакова проф. д-р Георги Генов проф. д-р Георги Манолов проф ...
История 18.5.2021 г. ... Симеоновпроф. д-р Веселка Павловапроф. д-р Валентин Гоевпроф. д.ик.н. Валентин Кисимовдоц. д-р Марчо Марков Помощник-ректор: Николай Бакърджиев 2015-2019 Заместник-ректори: доц. д-р Миланка Славовадоц. д-р Стела Ралевапроф. д-р Валентин ...

Новини

234 results found
Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС 23.12.2019 г. ... четиримата номинирани кандидати за ректор – проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Димитров Димитров, доц. д.н. Живко Драганов и проф. д.н. Симеон Желев (на снимката долу) представиха своите концепции и отговориха на въпроси на делегати на Общото събрание. „Надявам се с общи усилия да ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 13.12.2019 г. ... проекта, разделени в три сесии“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в началото на Дванадесетата научна сесия на УНСС. В Голямата конферентна зала „Числото дванадесет е емблематично, защото вече имаме утвърдена ...
Меморандум за сътрудничество и партньорство между УНСС и Международен клуб София 12.12.2019 г. ... подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам-ректор по научноизследователската работа, помощник-ректорът Николай Бакърджиев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (на снимката горе) ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 9.12.2019 г. ... бъде интересно да се чуе вашето мнение, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на кръглата маса. Проф. д-р Валентин Гоев Усилията, които УНСС и НАТФИЗ полагат, трябва да бъдат приветствани и подкрепяни, особено в ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 16.12.2019 г. ... че обучението не свършва с университета, каза проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедрата „Статистика и иконометрия“ при откриването на церемонията. Проф. д-р Валентин Гоев Считаме, че сме допринесли ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 5.12.2019 г. ... бъде интересно да се чуе вашето мнение, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на кръглата маса. Проф. д-р Валентин Гоев Усилията, които УНСС и НАТФИЗ полагат, трябва да бъдат приветствани и подкрепяни, особено в ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 5.12.2019 г. ... че обучението не свършва с университета, каза проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедрата „Статистика и иконометрия“ при откриването на церемонията. Проф. д-р Валентин Гоев Считаме, че сме допринесли ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... - пет пъти повече“. Това заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, при откриването на заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... с много измерения“, с ръководител проф. д-р Валентин Гоев и координатор проф. д.ик.н. Станка Тонкова. Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. За постигане на ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Росица Радоева, проект-мениджър на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от Института по творчески индустрии и бизнес 4.11.2019 г. ... . Дипломантите Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, пожела успешна реализация на абсолвентите и им припомни, че са завършили най-голямото бизнес висше училище в България. „Вие трябва да се гордеете с избора на ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... по научноизследователската работа проф. д-р Валентин Гоев и поздрави участниците във форума от името на ректора проф. Стати Статев. Проф. Валентин Гоев Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова изтъкна, че темата за КСО ...
Благотворителен концерт „Аз помогнах“ в подкрепа на Даниел Маринов 16.5.2019 г. ... Славова, доц. д-р Стела Ралева, проф. д-р Валентин Гоев, Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (на снимката долу), както и от директори и зам.-директори на училища на Асоциацията на икономическите училища в България. Това, което чувствах, ...
Българската наука: между количеството и качеството 15.5.2019 г. ... .-министър Карина Ангелиева и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС, откриват форума. Вдясно: доц. д-р Мартин Осиковски В края на дискусията бяха очертани консенсусни точки във връзка с наукометричните ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация", проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, проф. д-р Галина Младенова, ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация", проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, проф. д-р Галина Младенова, ...
Българската наука: между количеството и качеството 14.5.2019 г. ... .-министър Карина Ангелиева и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС, откриват форума. Вдясно: доц. д-р Мартин Осиковски В края на дискусията бяха очертани консенсусни точки във връзка с наукометричните ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... на инфраструктурата“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан, и проф. д.н. Ивайло Христов, зам.-декан Проф. Раковска посочи, че в предишни издания на форума със свои доклади са ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... на инфраструктурата“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан, и проф. д.н. Ивайло Христов, зам.-декан Проф. Раковска посочи, че в предишни издания на форума със свои доклади са ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... , Министерство на икономиката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност При откриването на форума ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев посочи: „УНСС е най-подходящият домакин на днешните Дискусионни срещи, защото в ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... , Министерство на икономиката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност При откриването на форума ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев посочи: „УНСС е най-подходящият домакин на днешните Дискусионни срещи, защото в нашия ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... съвет (ляво)Заместник-ректорът по НИД проф. д-р Валентин Гоев поздравява студентите (дясно) Студентска научна конференция, организирана от катедра „Регионално развитие“ и Студентския съвет на УНСС се проведе на 28 февруари в голямата конферентна зала на университета ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 29.3.2019 г. ... името на ректорското ръководство проф. д-р Валентин Гоев поздрави студентите за първите им стъпки в науката. Опитвайте се винаги да правите нещата сами, дори да не изглеждат по най-добрия начин. Важно е да правите добавена стойност в науката, а днешните ви разработки са ...
Публична лекция на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“ 22.3.2019 г. ... , обърна се към госта зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев. От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев той връчи на г-н Веделаго статуетка на създателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев и сертификат в знак на благодарност за лекцията (на снимката долу) ...
Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Ръководителя на катедрата 14.1.2019 г. ... честване на 60-годишния юбилей на проф. д-р Валентин Гоев, Ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ и Заместник-ректор на УНСС. Членовете на катедрата поднесоха букет и подарък на рожденика, като му пожелаха здраве, успехи и сбъднати мечти. ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев откриват сесията. Вляво: доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта, ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, народните представители Николай Цонков, възпитаник и преподавател в УНСС, Анна Александрова, възпитаничка на УНСС, Георги Стоилов, ...
Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература 14.12.2018 г. ... и др. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Росен Кирилов, директор на МЦРК, г-жа Юлияна Каракушева, специалист от екип „Привличане на таланти и развитие“ в А1, г-жа Станка Ценова, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... статистическа дейност, заяви проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... статистическа дейност, заяви проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... общество“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на форума. Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... общество“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на форума. Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за ...
Дипломираха се магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ 28.11.2018 г. ... на едната ни ръка, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Убеден съм, че сте получили много добра основа и ще се реализирате добре, изтъкна той и пожела на дипломантите никога да не забравят УНСС ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... на ИУ – Скопие, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на конференцията, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, гл. ас д-р Радостин Вазов, изпълнителен директор на ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... – Скопие, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, гл. ас д-р Радостин Вазов, ВУЗФ Удоволствие за мен е да ви поздравя за ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... и постиженията на УНСС, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в приветствие от името на ректорското ръководство. Катедрата е еталон и лидер в българската икономическа наука, която води фундаментални учебни дисциплини. ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... и постиженията на УНСС, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в приветствие от името на ректорското ръководство. Катедрата е еталон и лидер в българската икономическа наука, която води фундаментални учебни дисциплини. ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... технологии и комуникации“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, доц. д-р ...
Участие на преподаватели от катедрата в Пета есенна акадамия 12.11.2018 г. ... присъстваха и преподаватели от катедрата - проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Екатерина Тошева и доц. д-р Александър Найденов. Последният взе активно участие в проведените дискусии по време на Панел №2, с модератор доц. д-р Александрина Мурджева ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... , почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултета, и проф. д.ик.н. Стати Статев откриват тържеството. Вдясно от тях: проф. д-р ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... , почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултета, и проф. д.ик.н. Стати Статев откриват тържеството. Вдясно от тях: проф. д-р ...
Премиера на филм и дискусия за авторското право 19.10.2018 г. ... . На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, ас. д-р Христин Стрижлев, научен секретар на Института по творчески индустрии и бизнес, и др. В зала ...
Дискусия „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ Премиера на филм и дискусия за авторското право 20.2.2019 г. ... . На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, ас. д-р Христин Стрижлев, научен секретар на Института по творчески индустрии и бизнес, и др. Филмът, чийто слоган е: ...
Центърът за статистически изследвания и НСИ проведоха обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... , Грузия, Молдова и Украйна. Лектори бяха проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков и доц. д-р Александър Найденов, преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“. В края на курса ще бъдат връчени сертификати на всички участници, които успешно са положили изпитен ...
За втора поредна година УНСС и НСИ проведоха съвместно обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... етап, проведен от 24.09 до 26.09. в УНСС-София, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на ...
Успешно завършиха 23-ма бакалаври и 3-ма магистри 9.7.2018 г. ... в 2 комисии, както следва: Първа комисия: 1. Проф. д-р Валентин Гоев 2. Доц. д-р Соня Чипева 3. Доц. д-р Венелин Бошнаков 4. Доц д-р Мариана Мургова Втора комисия: 1. Проф. д-р Веселка Павлова 2. доц. д-р Андреана Стойкова 3. Доц. Екатерина Тошева 4. Доц. д-р Александър ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност (отдясно на ляво) В конференцията бяха представени повече от 70 презентации, илюстрирани с казуси от различни части на света и свързани с темите за дискусия на ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... „Статистика и иконометрия“ – проф. д-р Валентин Гоев – зам.ректор на УНСС и ръководител на катедрата и доц. д-р Мариана Коцева – преподавател към катедрата и Генерален директор на Евростат. Модератор на конференцията беше доц. д-р Александър Найденов, също член на ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... по научноизследователска дейност проф. д-р Валентин Гоев и Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, посланик на кралство Мароко у нас. На срещата присъстваха проф. д-р Поля Кацамунска, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“, проф. д-р  Даниела ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководител на проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“. Конференцията ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... и инвестиционни фондове“, с ръководител проф. д-р Валентин Гоев и координатор проф. д.ик.н. Станка Тонкова. Докторантът се срещна с преподаватели от Факултета по финанси и счетоводство и катедра „Парична теория и парична политика“ в Икономическия университет - Прага ...
Българо-корейски форум „Мир и просперитет 2018“ 18.5.2018 г. ... посланик на България в Кралство Испания, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, и проф. д-р Тодор Танев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и бивш министър на образованието и науката. Водещ на церемонията по откриването беше доц. ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 18.5.2018 г. ... , които са неделима част от историята на УНСС, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност. Той поздрави участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела успех на конференцията. Проф. д-р Валентин Гоев Форумът продължи с ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 17.5.2018 г. ... , които са неделима част от историята на УНСС, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност. Той поздрави участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела успех на конференцията. Проф. д-р Валентин Гоев Форумът продължи с ...
Световнопризнатият американски преподавател по маркетинг д-р Радж Рагунатан за „Щастието в ранната кариера“ 15.5.2018 г. ... за което трудно може да се даде рецепта. Проф. д-р Валентин Гоев, д-р Радж Рагунатан и Кристиян Маджуров (отляво на дясно) Какво е щастие, може ли да се измери, подценяваме ли щастието, работим ли за него или чакаме да ни намери и как просто да бъдем щастливи – на тези вечни ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... , председател на Студентския съвет. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, доц. д-р Стела ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор (отдясно на ляво) Доц. Борисова и проф. Гоев дават старт на кръглата маса Между СОИС и УНСС от 2001 г се установи ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... , председател на Студентския съвет. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, доц. д-р Стела ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор (отдясно на ляво) Доц. Борисова и проф. Гоев дават старт на кръглата маса Между СОИС и УНСС от 2001 г се установи традиционно ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... . д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, се срещна с представителите на Финансовата академия (ФА) в Астана, Казахстан: д-р Алия Турегелдинова, зам.- ректор по наука и иновации, д-р Адил Алданязов, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“,  и Айгюл ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... дер Хук, доц. д-р Бисер Петков, Н. Пр. Ема Хопкинс, проф. д-р Валентин Гоев, д-р Румяна Атанасова, г-н Марко Павич и г-жа Любов Костова (от ляво надясно) Кръглата маса беше организирана в три панела: „Професиите на бъдещето“, „Добри практики в образованието и как определяме ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... дер Хук, доц. д-р Бисер Петков, Н. Пр. Ема Хопкинс, проф. д-р Валентин Гоев, д-р Румяна Атанасова, г-н Марко Павич и г-жа Любов Костова (от ляво надясно) Кръглата маса беше организирана в три панела: „Професиите на бъдещето“, „Добри практики в образованието и как определяме ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 21.2.2018 г. ... умее да пише за Васил Левски както никой друг, посочи проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност (на снимката долу). Тази книга не е просто един спонтанен сегмент в творчеството на доц. Ивайло Христов, а плод на дългогодишна, целенасочена и ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 1.3.2018 г. ... умее да пише за Васил Левски както никой друг, посочи проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност (на снимката долу). Тази книга не е просто един спонтанен сегмент в творчеството на доц. Ивайло Христов, а плод на дългогодишна, целенасочена и откровена работа, ...
Алумни клубът на Студентския съвет награди 37-те студенти с най-висок успех 28.12.2017 г. ... беше уважено от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, помощник-ректорът Николай Бакърджиев, деканът на Юридическия факултет доц. д.ю.н. Живко Драганов,  проф. д-р ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... голямата конферентна зала. В нея участваха проф. д-р Валентин Гоев,  зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, проф. д-р Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти и координатор по проекта, Златина Карова, директор ...
Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“ 18.12.2017 г. ... , председател на БАРИ, зам.-ректорите проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Стела Ралева и доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, посланик Валентин Радомирски, учени, дипломати, студенти ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян Маджуров, председател на ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... Стати Статев и зам. ректора по НИД – проф. д-р Валентин Гоев. Сформира се студентска група на доброволци в/от УНСС, която се оказа втората в историята на УНСС – първата е създадена преди повече от 90 г., по времето на Свободния университет (20-те г. на ХХ в.). Екипът ...
Ректорът на УНСС с грамота на КРИБ за най-добър академичен партньор на бизнеса 5.12.2017 г. ... на Ви Пи Брандс Интернешънъл, на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, който я получи от името на проф. Статев.  Г-н Иван Папазов, проф. Валентин Гоев и Даниел Парушев, докторант, председател на Студентския сенат (отдясно на ...
Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 4.12.2017 г. ... е хубав ден за нашата катедра, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС и преподавател в катедрата. При нас има приемственост и уважение, добри взаимоотношения и вие сте хората, които ще продължите тази традиция. Няма прогрес без анализ ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... . След това, поздравления поднесоха: проф. д-р Валентин Гоев (зам.-ректор по научноизследователската дейност), д-р Богдан Богданов (зам.-председател на Националния статистически институт), проф. д-р Камелия Стефанова (декан на факултет „Приложна информатика и ...
Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 2.12.2017 г. ... , последователно приветствия отправиха: проф. д-р Валентин Гоев (зам.-ректор по научноизследователската дейност), доц. д-р Соня Чипева (зам.-декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ по научноизследователската дейност), проф. д-р Тодор Калоянов (зам ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 12.2.2018 г. ... анализ и се привеждат точни данни, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и пожела резултатна работа на участниците в научния форум. Проф. Гоев (в средата) приветства участниците в конференцията Проф. Гоев говори и ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 1.12.2017 г. ... анализ и се привеждат точни данни, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и пожела резултатна работа на участниците в научния форум. Проф. Гоев (в средата) приветства участниците в конференцията Проф. Гоев говори и ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... конференцията На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, проф. д-р Валери Димитров, ръководител на катедра „Публичноправни науки”, проф. д-р Тодор Калоянов, зам ...
Дни на кариерата 2017 в УНСС 1.12.2017 г. ... (от ляво надясно): доц. д-р Галина Димитрова, проф. д-р Валентин Гоев,  Светлозар Петров, Драгомир Николов, Мартин Петков Днес в нашия университет стартира осмото издание на най-мащабния български кариерен форум, който обединява интересите на работодателите, студентите и ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... в голямата конферентна зала в присъствието на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... в голямата конферентна зала в присъствието на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... конферентна зала в присъствието на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... Тошкова (в средата), зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в конференцията от името на ректора на ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по  научноизследователската дейност,  доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации", проф. д-р Петко Тодоров, директор на Научноизследователския център за ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по  научноизследователската дейност,  доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации", проф. д-р Петко Тодоров, директор на Научноизследователския център за ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... дейност на УНСС проф. д-р Валентин Гоев. Той посочи, че от тази година организаторите на конференциите селектират най-добрите доклади, които да се публикуват в четирите научни издания на УНСС. Това дава широко поле за изява  на младите учени, ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра “Физическо възпитание и спорт”, Милена Дамянова, председател на ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... .-ректорите доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководител на катедра „Недвижима собственост” и директор на Научноизследователския ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... университета доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, декани на факултети, ръководители на катедри и др. Във форума участваха и представители на СУ „Св. Климент Охридски“, Варненския икономически университет, Фондацията за реформа в местното ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... и контрол на европейските фондове, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам ...
УНСС ще си сътрудничи с Технологичния университет МАРА, Малайзия 17.10.2017 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев и проф. д-р Рошима Саид (на снимката долу).  Документът предвижда сътрудничество между двата университета във всички сфери на образователната и научноизследователската дейност. Обсъждат се и ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... .ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Ел Таласинос, председател на конференцията и председател на център „Жан Моне“ към Университета на Пирея, Гърция, проф. Анди Пушка, ректор на Университет ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни ...
Студенти спортисти връчиха на университетското ръководство отличията си от Националната универсиада 2017 16.3.2021 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, зам.ректорът проф. д-р Валентин Гоев поздрави студентите за големия успех и им пожела нови спортни постижения. Той изтъкна, че добрите спортисти са и добри студенти, а пътят на професионалното развитие минава през учене през целия живот ...
Кръгла маса на тема „Европа на две скорости“ 25.5.2017 г. ... някои от въпросите на форума проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той поздрави участниците в кръглата маса от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изтъкна, че лекцията на доц. Малинов ще позволи най-точното информирано ориентиране в ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Тодорка Тончева, проф. д-р Таня Парушева, научен ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Тодорка Тончева, проф. д-р Таня Парушева, научен ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... договор за дарение. В инициативата взеха участие и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан на Общоикономическия факултет, студенти-доброволци от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология“ на нашия университет ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... долу). В инициативата взеха участие и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан на Общоикономическия факултет, студенти-доброволци от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология“ на нашия университет. Проф. ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 5.4.2017 г. ... .н. Стати Статев участниците в кръглата маса приветства проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Той акцентира върху важността на темата и многообразието на поставените проблеми, като изрази увереност, че дискусиите ще набележат идеи и ефективни решения. Проф. Гоев (вляво) приветства ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... .н. Стати Статев участниците в кръглата маса приветства проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Той акцентира върху важността на темата и многообразието на поставените проблеми, като изрази увереност, че дискусиите ще набележат идеи и ефективни решения. Проф. Гоев (вляво) приветства ...
Правистите получиха дипломите си 29.3.2017 г. ... зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Мирослав Димитров, ръководител на катедра "Частноправни науки", доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на Юридическия факултет, доц. д-р Диана Ковачева, зам ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... Глобъл Сървисиз България“ Димитър Гълъбов. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... Глобъл Сървисиз България“ Димитър Гълъбов. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния ...
Семинар "Как да намерим сигурност в един несигурен свят" с лектор Дан Мур 17.3.2017 г. ... „Максима” на УНСС. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, Лора Шопова и Васил Чакърдъков, участвали в програмата на "Southwestern Advantage". В аула "Максима" Преди лекцията си Дан Мур удостои ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за ...
Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор" 8.3.2017 г. ... дискусии, оцени значимостта на кръглата маса проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той изрази убеденост, че генерирането на идеи и предложения ще спомогне за решаването на казуса. Проблемите за авторското право винаги изискват такива дискусии, подчерта проф. Гоев, който поздрави ...
Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор" 7.3.2017 г. ... дискусии, оцени значимостта на кръглата маса проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той изрази убеденост, че генерирането на идеи и предложения ще спомогне за решаването на казуса. Проблемите за авторското право винаги изискват такива дискусии, подчерта проф. Гоев, който поздрави ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 29.1.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на  научното жури за присъждане на ОНС „доктор“ бе проф. д-р Христо Катранджиев, зам ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 30.1.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставру и председател на  научното жури за присъждане на ОНС „доктор“ бе проф. д-р Христо ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 15.12.2016 г. ... в индексирани издания, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, пред присъстващите в голямата конферентна зала. Той напомни, че в наредба на Министерството на образованието и науката, сред показателите и критериите за ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Статистика и иконометрия“ проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Стоян Цветков, доц. д-р Андреана Стойкова-Къналиева, Стамен Тасев, учредител на стипендия за студенти с ...
Публична лекция на Н.Пр. Алберто Труеба, посланик на Аржентина у нас 7.12.2016 г. ... среща посланикът и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, са обсъдили възможности за сътрудничество между УННС и университети в Аржентина. Проф. Кожухарова открои в богатата биография на госта  дейностите и ...
Шеста международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016) 2.12.2016 г. ... конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция „Централна Европа, Балтийски държави и ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция „Централна Европа, Балтийски държави и ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... конферентна зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, учени от факултети и катедри. В голямата конферентна зала Проф. Гоев откри сесията като приветства участниците от името на ректора на ...
Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” 28.11.2016 г. ... конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-декан по научноизследователската дейност, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, проф. Александър Наумовски, председател на Федерацията на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция „Централна Европа, Балтийски държави и ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. По време на ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... и зам.-ректорите на УНСС  проф. д-р Валентин Гоев и доц. д-р Стела Ралева, преподаватели от наши и чуждестранни университети, експерти, докторанти и студенти. Гост на конференцията бе Огнян Траянов, председател на Националния съвет на Българската мрежа на ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... университети“, отбеляза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС по научноизследователската дейност. В нашия университет бяха защитени вече две такива докторантури - на Иван Божикин, редовен докторант на катедра „Икономикс“ и Свободния ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... и икономически изследвания, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, доц. д-р Пламен Орешарски, Ивайло Калфин, възпитаник на УНСС, проф. Ксавие Рише, Университет "Сорбона", Париж. В работата на конференцията участват учени от над 20 водещи ...
Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ 8.9.2016 г. ... , доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, инж. Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт за стандартизация (БИС), Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация 15.7.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев. По време на разговора бе подчертано, че с документа се отчита ролята на стандартизацията за развитие на информационното общество и осигуряването на съвместимост и безпрепятствен информационен обмен в най-широки граници ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Публична лекция на д-р Ламберто Заниер, генерален секретар на ОССЕ, на тема „Нови предизвикателства за европейската сигурност“ 2.6.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество и др. Проф. Статев ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... и др. На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, ...
Открий своя успешен път на професионално развитие с Adecco 27.5.2016 г. ... зала "Факултетна" Присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Радко Радев, зам.-ръководител на катедра „Индустриален бизнес”, представителите на фирмата за България Румен Манев и Никола Дацов,  преподаватели, ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... присъстваха ректорът проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Софийската стокова борса 19.5.2016 г. ... събитието в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Антонина Белопитова и доц. д-р Симеон Елазаров, членове на Съвета на директорите на ССБ, преподаватели, студенти. За нас е чест, че четвъртвековният юбилей на ССБ се отбелязва в ...
Публична лекция "Икономиката на Европа след 2018 г." 12.5.2016 г. ... Европа след 2018 г.“ На срещата присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара, гл.ас. д-р Николай Ванков, ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и модератор на форума, бившите декани на ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... , водещ експерт от Университета в Льовен, Белгия, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и др. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени изключително важни въпроси, свързани със създаването на центрове за изследователски и образователни проекти, които да бъдат своеобразни хъбове за управление на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и модератор на форума, бившите декани на ...
Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии 18.4.2016 г. ... присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра „Предприемачество“, представители на бизнеса, студенти и ученици.  Проф. Статев (вдясно) приветства участниците в конференцията. ...
Ден на чуждестранните студенти - 11 март 2016 година 11.3.2016 г. ... отправи към чуждестранните студенти зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев.Това е възможност за вас да разберете какво е образованието в нашето висше училище, и за нас – да си сверим часовника с вашето равнище и изисквания. Обучението няма начало и край, то е за цял живот, напомни проф. Гоев и ...
Ден на чуждестранните студенти 11.3.2016 г. ... отправи към чуждестранните студенти зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев.Това е възможност за вас да разберете какво е образованието в нашето висше училище, и за нас – да си сверим часовника с вашето равнище и изисквания. Обучението няма начало и край, то е за цял живот, напомни проф. Гоев и ...
Лятното училище на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация кани наши студенти 11.3.2016 г. ... резултат на проведената през февруари среща на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Виктория Леденьова от Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация, студентите от нашия университет са поканени да участват в традиционното лятно училище, ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... проекти (ЦИОП) към УНСС. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, директор на ЦИОП, д-р Десислава Коларова, проектен консултант в Изпълнителната агенция за изследвания към Европейската комисия, Антоанета Матеева и ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... . д-р Валентин Гоев, в.и.д. зам.-ректор на УНСС, се срещна с проф. Виктория Леденьова,  доктор на социологическите науки, директор на Центъра за изучаване на миграционната политика към Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската федерация (РАНХиГС), ръководител на ...
Петият випуск предприемачи взе дипломи 15.12.2015 г. ... зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Предприемачество” и директор на Института за развитие на предприемачеството проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, посланикът на Казахстан в България Н.Пр. Темиртай Избастин, проф. Митко Димитров, ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... г. Официални гости на тържествената церемония бяха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, Н.Пр. г-н Темиртай Избастин, ръководител на Дипломатическата мисия на Република Казахстан в България, инж. Илия Келешев, председател на Българската браншова камара по ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... зала присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС. В голямата ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... .-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, помощник-ректорът Николай Бакърджиев, доц. д-р Йордан Близнаков, в.и.д. директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МУЦРК), представители на бизнеса и държавната администрация, Денис Димитров, председател на ...
Академична лекция на проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова 2.12.2015 г. ... , зам.-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Блага Благоева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ и ръководител на катедра „Политология“, преподаватели и студенти. Доц. Благоева, проф. Кох-Кожухарова, проф. ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС, Женева, Влатка Петрович, директор на Центъра за трансфер на технологии към Университета в Загреб, ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... на отбраната и сигурността“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - ...
Международен форум „Природни бедствия и управление на аварийни ситуации 2015“ 5.11.2015 г. ... разрешаване ще са от полза за  всички, отбеляза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. В голямата конферентна зала Пленарен доклад на тема „Устойчивост на управлението при бедствия“ изнесе проф. д.т.н. Хосе Гонзалес от Центъра ...
Докторантска научна конференция на тема: „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“ 23.10.2015 г. ... МВР и др. На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет,  Жечко Димитров, програмен директор в Българската стопанска камара, доц. д-р Таня Йосифова, ръководител на катедра ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 27.10.2015 г. ... „Управление и администрация“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра „Управление“, преподаватели, докторанти, студенти ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 22.10.2015 г. ... и администрация“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра „Управление“, преподаватели, докторанти, ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 20.10.2015 г. ... “Статистика и иконометрия”, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, д-р Богдан Богданов, зам.-председател на НСИ, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, зам.-декан и ръководител на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... , дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан на факултета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет ...
Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век” 1.7.2015 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ръководители на катедри, ...
Представена бе монография на акад. Евгени Матеев, първото издание от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС 3.6.2015 г. ... .ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Боян Дуранкев, председател на Издателския съвет на УНСС, Зоя Матеева, дъщеря на видния икономист, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. Владимир Автономов, научен ръководител на Факултета по икономически науки на ВУИ,  д.ик.н. Татяна Четвернина, директор по сътрудничеството със страните от ОНД, ...
Публична лекция на тема: „Здравни, финансово-икономически и управленски аспекти на българското здравеопазване“ 23.4.2015 г. ... камара (СТПК), присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Георги Чернев, председател на СТПК, гл.ас. д-р Николай Ванков от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране, модератор на форума, преподаватели, представители на ...
Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ 21.4.2015 г. ... 1 – Фаза 2”. На семинара присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на проекта, Павол Вайс от Института по туризъм в Словакия, доц. Петър Петров, председател на БАСЕТ, представители на ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... . Викрам Бат от университета МакГил, Канада, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Светлана Боянова, зам.-министър на земеделието и храните (2009-2013 г.), Лорита Радева, председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински ...
Юридическият факултет изпрати своите абсолвенти 25.3.2015 г. ... Балабанова Заместник-ректорът проф. д-р Валентин Гоев приветства абсолвентите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Дипломирането е може би третият за вас голям празник в живота. И имате основание да се гордеете, защото завършвате най-големият и с ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... университета. На конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, представители на МОН, гости от Института по икономика и ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... , дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани бъдещите студенти да се ориентират и към ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... , дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани бъдещите студенти да се ориентират и към ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Предприемачество“ проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, посланикът на Република Словакия Н.Пр. Мариан Якубоци, председатели и представители на камари, банки, предприемачи и мениджъри, близки ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... на ЕС. На откриването на форума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта.  При откриването на конференцията. ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... . На заключителното представяне присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... .ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на ...
Осмодекемврийски спортен празник 2014 г. 2.12.2014 г. ... .-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, главният секретар по науката на УНСС доц. д-р Венелин Бошнаков, директорът на дирекция „Материално-техническа база и инвестиции“ Петко Кьосев, председателят на академичния спортен клуб на преподавателите и служителите ...
Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности“ 27.11.2014 г. ... маса и приветства присъстващите от името на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Тя посочи, че докладите и политическите есета от форума ще бъдат публикувани в сборник, а най-добрите от тях ще намерят място в университетските издания. Някои от ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Камелия ...
Ректорът връчи дипломите на първия випуск „Политическа икономия“ 6.11.2014 г. ... , проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподавателите от катедра „Политическа икономия“, много гости. Бакалаври от първия випуск ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... Статев се обърна към абсолвентите проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Впечатлен съм от вашия успех, който показва категорично, че тук завършват хора с добро образование, каза той.  Проф. Гоев оцени ситуацията в света и нейните два центъра – на ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... международното сътрудничеството, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС по научноизследователската дейност, ст. преп. д-р Антония Пенчева, научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. Участниците в двустранната ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... . д-р Йорданка Йовкова, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Георги Забунов, председател на Организационния комитет на конференцията (отдясно наляво) От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев пожелания към участниците във форума ...
Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС 14.10.2014 г. ... . На срещата присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и доц. д-р Пенчо Пенчев, зам.-декан по международното сътрудничество на Общоикономическия факултет. Проф. Валентин Гоев, проф. Стати Статев, Коста ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... в конференцията отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той акцентира върху значимата тема и широкото академично присъствие на форума, с участието на докторанти и студенти. Проф. Гоев огласи и решение на ректорското ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... проф. д-р Камелия Стефанова проф. д-р Валентин Гоев проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Таксата за участие в конференцията е 30 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 1 ноември 2014 г., а документът за превод на такса се представя по време на ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... .н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта.  При откриването на ...
Среща-разговор с Н.Пр. Джонатан Алън, извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България 20.5.2014 г. ... д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства госта и изтъкна впечатляващи факти от биографията му. Той подчерта връзката между УНСС и британски университети и открои съвместната ...
Връчване диплома за "доктор" и представяне на значим научен труд 16.5.2014 г. ... проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, научните ръководители на дисертационното изследване проф. д-р Коен Ванхооф от университета ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... . Отдясно-наляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Цветан Симеонов, председател на БТПП, съдия Даниела Мавродиева от Върховния административен съд, съдия Борислав Белозелков от Върховния касационен съд Първи основен доклад ...
Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост" 20.2.2019 г. ... собственост. Отдясно-наляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Цветан Симеонов, председател на БТПП, съдия Даниела Мавродиева от Върховния административен съд, съдия Борислав Белозелков от Върховния касационен съд Първи основен доклад ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... , проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, Николай Бакърджиев. „Този проект има за основна цел да се разработи система за кариерното развитие на преподавателите. Идеята е тази система да стане основата за ...
Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие 24.4.2014 г. ... УНСС проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, научни ръководители на докторантите и др. Две важни особености на конференцията:  големия брой участници и добре формулираните заглавия на докладите, ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... и то на един факултет, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. Той поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и обърна внимание върху спецификата и стила на научното ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... традиционно е една от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета. Катедра „Икономика на туризма“ работи за израстването на своите възпитаници и красноречив показател е, че през тази година тя има най-много ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... в света. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, преподаватели, много студенти. Нашият университет, чрез катедра „Икономика на ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... и главен координатор на проекта, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Центърът за дистанционно обучение на УНСС е открит през декември 1996 г. и към 2014-а в университета в дистанционна форма се обучават 3600 души, посочи ...
Научен форум за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране и програмиране 16.12.2013 г. ... проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев Впечатлена съм от актуалността на проблематиката, която предстои да бъде разисквана: свободата и творчеството при разработването на националните и секторните политики, новите принципи, методи и подходи ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... проекти, открои резултатите проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, и диференцира научния продукт - 58 университетски, 9 международни, финансирани по европейски програми, 9 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ...
Международна конференция по повод 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България 3.12.2013 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедрата ст. преп. Спас Ставрев, зам.-ректорът на НСА проф. Димитър Михайлов, председателят на Федерацията на спортните педагози на Република Македония проф. Александър Наумовски, председателят на ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, много студенти. В аула „Максима“ За нас, студентите, най-важното е да получаваме знания и да ги реализираме, открои основните цели на форума Антоан Шотаров, председател на ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... зам.-ректорите на университета проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, представители на академичната общност от университети в страната и БАН, студенти. Гордост за нас е, ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... , изтъкна тя. Отдясно наляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор и ръководител на катедра "Икономикс" Доц ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" С препратки в историята проф. д.ик.н. Стати Статев припомни също за идеите на проф. Бобчев за ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... от катедрата-юбиляр. Вдясно: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, вляво: проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации" Припомням тези факти, защото съм убеден, че за нашите студенти по журналистика проф. ...
Изложба-базар "Нова руска и западна литература" 29.10.2013 г. ... библиотека и централен архив", проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и проф. Елена Павловска, управител на ИНДЕКС ООД С ИНДЕКС ООД работим успешно повече от 20 години и изложбата е традиционна, посочи при откриването й проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор ...
Среща на Европейската мрежа по фасилити мениджмънт 22.10.2013 г. ... по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев. Отдясно наляво: проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Недвижима собственост“, и проф. д-р Валентин Гоев Акцентите на ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... на форума, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Габриела Белова Ректорът открои, че за Юридическия факултет последните години са време на академичен градеж и академични успехи, постигнати с всеотдайността, професионализма и ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... на конференцията (отляво надясно): проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Камелия Стефанова, проф. д-р Стоян Цветков, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д.м.н. Николай Божинов Международната година на ...
Студенти от Юридическия факултет направиха дарение на университетската библиотека 25.9.2013 г. ... проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев Ректорът оцени хуманния жест на дарителството не само с неговите 68 тома юридическа литература, а и с „дълбочината на това, което остава в душата на тези млади хора – тяхната Алма матер“. С ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... му участваха зам.-ректорите на УНСС проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков, представители на други университети, институции, бизнеса, неправителствени организации. От името ректора и академичното ръководство на университета проф. д-р ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 13.9.2013 г. ... програма. Екипът се ръководи от проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по НИД ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... откриването на форума. Отляво надясно: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, проф. д-р Георги Генов, проф. д.ик.н. Стати Статев, акад. Стефан Воденичаров, доц. д-р Игор Дамянов Проф. Статев изрази убеденост, че конференцията, ...
Публична защита на първия доктор по политически науки в катедра "Международни отношения" 7.5.2013 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД, началникът на кабинета на министъра на външните работи, началник отдел в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, български евродепутат, деканът на факултет “Международна ...
Четвърта национална научна конференция за докторанти 25.4.2013 г. ... , отбеляза при откриването на форума проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научно-изследователската дейност на университета. Важно е да има такива форуми, на които да представяте своите изследвания, да усъвършенствате своите публикационни умения, да разработвате ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... за хората с увреждания“ (АХУ), проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, преподаватели, много студенти. Проф. д. ик.н. Стати Статев и Минчо Коралски (вдясно) В приветствието си проф. Статев изтъкна, че началото на тази благородна дейност датира още от преди ...
Обучение за работа с пълнотекстови бази данни 18.4.2013 г. ... поздрави участниците от името на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той подчерта, че такива тренировъчни часове по използването на университетските електронни ресурси с установен достъп се правят редовно и предстоят още, ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... в зала 2 на библиотеката  проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Проф. д-р Валентин Гоев Джо Шарокс Детайлно "ръководство за публикуване" представи  пред участниците във форума Джо Шарокс, издател, ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... . Срещата бе открита от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Това е вторият проект, който реализираме с докторантите, посочи проф. Гоев. Целта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и ...
Хубав ден за българската социологическа общност 17.12.2012 г. ... на бъдещите специалисти бяха още проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, и доц. д-р Галина Димитрова, зам.-декан по учебната програма. Доц. Нончев приветства ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... научна проблематика. Вляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията  В делови порядък форумът бе открит от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... Борисов, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев Ние сме най-добрият университет, но нямаше как това да се случи без най-добрата университетска библиотека, акцентира проф. д-р Борислав Борисов. Закономерната връзка университет-библиотека той определи като ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... , проф. д-р Борислав Борисов, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев Ние сме най-добрият университет, но нямаше как това да се случи без най-добрата университетска библиотека, акцентира проф. д-р Борислав Борисов. Закономерната връзка университет-библиотека той определи като аксиома. Започнахме ...
Семинар "Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия" 20.2.2019 г. ... ПР агенциите. На откриването на семинара присъстваха и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра „Медии и обществени ...
Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия обсъди двудневен семинар 23.11.2012 г. ... на ПР агенциите. На откриването на семинара присъстваха и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра „Медии и обществени ...
Кръгла маса обсъди трафикът на хора като предизвикателство пред обществото 10.11.2012 г. ... , зам.-ректорът по научно-изследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, преподаватели и студенти от университета. Кръглата маса бе посветена и на Европейския ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва на ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... и то е, че веднага се превръща в практика“, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, който поздрави катедрата от името на ректора на университета. Проф. Гоев посочи примери от приложението на информационните технологии в самото висше училище – ...
Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН 2.11.2012 г. ... срещата присъстваха и двама зам.-ректори на УНСС - проф. д-р Валентин Гоев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (вляво от проф. Статев). Нашият университет и най-големият институт на БАН ще си сътрудничат в съвместното обучение и ръководството на докторанти и дипломанти (бакалаври и магистри), студентските ...
Студентска конференция обсъди състоянието и перспективите на недвижимата собственост 29.5.2012 г. ... и специалността. Събитието беше открито от зам.-ректора проф. д-р Валентин Гоев и проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководител на катедрата и декан на Бизнес факултета. Думата имат студентите Преподаватели подбраха 15 от 73 икономически разработки по темата на студенти от втори, трети и четвърти курс, както и в ...
Публична лекция на проф. д-р Атанас Гочев на тема „Образование и управление - ефектът на бумеранга” 22.5.2012 г. ... проф. д-р Огнян Сименов, заместник-ректорът проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултета „Международна икономика и политика“, преподаватели от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“, Военната академия, студенти и гости. Фокусът на дискусията след лекцията беше върху перспективите ...
Специалността и катедрата "Икономика на недвижимата собственост" отбелязаха своята петгодишнина 19.5.2012 г. ... за развитието на специалността. Заместник-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и проф. д-р Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедрата "Икономика на недвижимата собственост", при откриването на юбилейната конференция. Обучението по недвижима собственост е необходимо, защото ...
Възможни сценарии за бъдещето на еврозоната очертаха видни икономисти 9.5.2012 г. ... , за да търсим заедно решения, откри семинара проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, който изтъкна, че е чест за УНСС да е домакин на такъв важен форум.   Върви ли Португалия по стъпките на Гърция? Какво отражение ще има изборът на новия френски президент Франсоа Оланд върху ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... маса... ... дискутираха по актуални проблеми. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС,  поздрави участниците от името на ректора проф. Статев и открои значимостта на кръглата маса. Той приведе пример от изследване, открояващо динамиката на националния БВП и ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... на инфраструктурата". Конференцията бе открита от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета. Общият брой на студентите-докладчици в  еднодневния форум бе 115, а броят на презентациите – 66. Десет са представителите на чуждестранните университети – от ...

Предстоящо

10 results found
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (ESS-ERIC) 9.5.2019 г. ... . Румяна Стоилова, Председател на УС на БСА; • Проф. д-р Валентин Гоев, зам. ректор на УНСС • Проф. д.с.н. Елка Тодорова, Ръководител на проект ЕСС за България • Г-жа Карина Ангелиева, зам. министър МОН • Г-н Сергей Цветарски, Председател на НСИ ПАНЕЛ 1 10.00 – 11 ...
10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето 2.12.2017 г. ... .00 –  14.15 Откриване проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по НИД на УНСС проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалност „Предприемачество“ 14.15 – ...
Научна конференция на тема "Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология" 14.11.2017 г. ... зала Конференцията ще бъде открита от:проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНССпроф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНССдоц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра "Икономическа социология"доц. д-р Георги Петрунов, и.д. председател на ...
Семинар по програма Еразъм+ за докторанти 6.10.2016 г. ... Вашето участие!  С уважение, проф. д-р Валентин ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 14.10.2015 г. ... “Статистика и иконометрия”, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, преподаватели от катедрата, дипломирани бакалаври и магистри от специалността, студенти. Общото събрание на ООН гласува резолюция, с която обяви 20 октомври за Световен ден на ...
Национална научна конференция "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатиката" 23.10.2014 г. ... Павлова проф. д-р Камелия Стефанова проф. д-р Валентин Гоев проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Таксата за участие в конференцията е 30 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 1 ноември 2014 г., а документът за превод на такса се представя по време на ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... Павлова проф. д-р Камелия Стефанова проф. д-р Валентин Гоев  проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Таксата за участие в конференцията е 30 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 1 ноември 2014 г., а документът за превод на такса се представя по време на ...
Семинар на тема: „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“ 7.3.2013 г. ... Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Информационна среща по проект "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" 10.1.2013 г. ... .45 – 10.00 Приветствие от проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по НИД на УНСС (очаква се потвърждение) 10.00  – 10.30 Ролята на проект BG051PO001-3.3.06-0032 за подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене