Факултет "Приложна информатика и статистика"

Информатиката и съобщенията получиха ново подкрепление

четвъртък, 15 декември 2011 19:50

В зала “Тържествена”официално бяха връчени и дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията”.

Днес вие сте на първо място, каза проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, адресирайки поздравленията си към дипломантите. Той определи като крайъгълен камък в живота на всеки човек завършването на висшето образование. След като се дипломирате така щастливо, нека и животът ви да е щастлив!, пожела зам.-ректорът на абсолвентите.


В областта на информатиката и съобщенията няма нищо забранено, уточни проф. Кисимов, очертавайки свободния хоризонт за професионално развитие. Имате реална възможност да се реализирате и с удовлетворение да кажете „Ето това го направих аз!“ Професорът не пропусна да напомни, че и занапред възпитаниците и университетът ще са едно цяло.


Деканът на факултет „Приложна информатика и статистика“ проф. Валентин Гоев изрази убеденост, че двете специалности, които сега изпращат своите випуски, са водещи както във факултета, така и в целия университет. Три важни изисквания за просперитет определи деканът: отличното владеене на английски език, компютърните умения и задълбочените знания по специалността. „Притежавате ли и трите, убеден съм, че ще си намерите много добра работа“, насочи той дипломантите.


Първо бяха връчени дипломите на магистрите – общо 18 от „Бизнес информатика“ със специализация „Бизнес интелигентни системи“ и един от „Икономика на съобщенията“ Около 70 бяха бакалаврите от двете специалности, които също получиха дипломи.


Галерия снимки от Информатиката и съобщенията получиха ново подкрепление ...