Бизнес факултет

Обновено: петък, 24 февруари 2012 13:22

Научни конференции

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

51

  • Участие с доклад/постер в университетски/национален/международен научен форум

39

  • Участие с доклад/постер в официален научен форум в международна организация

7

  • Участие с покана за доклад/постер в университетски/национален/международен научен форум

5