Резултати от търсене за Бизнес Факултет

Университетски подсайтове

Бизнес факултет
Бизнес факултет на УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

21 results found
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 17.5.2021 г. ... и статистика“ 14:00 – 14:30 - Бизнес факултет 14:30 – 15:00 - Юридически факултет 15:00 – 15:30 – Институти: Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Институт по Предприемачество 15:30 – 15:45 – Университетски ...
Лого на Бизнес факултета 18.2.2021 г. ... решение на Факултетния съвет на Бизнес факултет бе обявен конкурс за лого на факултета. Представяме ви логото на Бизнес факултета, получило най-много гласове, както и разпределението на гласовете и по другите предложения ...
Публикации и проекти на докторантите 4.1.2021 г. ... На Филмопроизводството В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г. Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади „Интернет ...
проф. д-р Мария Ананиева Маркова 24.2.2020 г. ... (2010-2011г.), зам. декан по НИД на Бизнес факултет на УНСС (2016г. – 2018г.), член на Програмен съвет на УНСС (2016-2018г), член на Факултетен съвет на Общоикономически факултет (2006 – 2014г.), член на Факултетен съвет на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), председател ...
Научни публикации в периодика 4.1.2021 г. ... На Филмопроизводството В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г. Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади „Интернет ...
Начало 9.3.2021 г. ... "Индустриален бизнес" Бизнес факултет  Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244  Кабинет: 4033, 1072                Секретар Илиaна ...
Състав 9.3.2021 г. ... "Индустриален бизнес" Бизнес факултет  Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244  Кабинет: 4033, 1072 Членове Проф. д-р Благой Тодоров Колев Почетен професор на УНСС Катедра ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика" ...
Консултативен съвет 4.3.2021 г. ... на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: 1070 . . . . . . Проф. д-р Николай Христов Щерев Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес ...
Ръководство 4.3.2021 г. ... на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет проф. д-р Борислав Михайлов Борисов доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Диана Илиева Копева доц. д-р Димитър Марчев Благоев доц. д-р Димитър Методиев Терзиев проф. д-р Йорданка Христова Йовкова доц. д-р ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на ...
Контакти 3.12.2020 г. ... 572 Общоикономически факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и управление"и факултет "Приложна ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... - Финансово-счетоводен факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... - доц. д-р Виолета Гълъбова Бизнес факултет: Поток 192            -    зала 2019     - проф. д-р Йорданка Йовкова Поток 193            ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за: - ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра ...
История 25.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
Начало 30.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
Дарители 19.3.2021 г. ... на прокурорите в България Алфа Рисърч Бизнес факултет при УНСС Британски съвет Бургаски свободен университет Българска търговско-промишлена палата Българска академия на науките Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българска асоциация на ...
УНСС №1 18.3.2021 г. ... , Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по ...

Новини

6 results found
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... „Приложна информатика и статистика“, Бизнес факултет, Юридически факултет, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Институт по предприемачество. Накрая ще бъдат представени и възможностите за университетски спорт. Модератор на срещите с осемте факултета и двата ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... информатика и статистика" 25.11.2020 Бизнес факултет 25.11.2020 Юридически факултет 26.11 ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна среда и да ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... информатика и статистика 19.11.2014 Бизнес факултет 20.11.2014 Управление и администрация 24.11.2014 Международна икономика и политика 26.11.2014 Финансово счетоводен 28.11.2014 Юридически 01.12.2014   ОЧАКВАМЕ ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно пространство и ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... „Общоикономически факултет”, „Бизнес факултет”, Медия и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, „Икономика на търговията”, „Икономика на ...

Предстоящо

13 results found
Седма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2021 г. 12.5.2021 г. ... от катедра „Недвижима собственост” при Бизнес факултет на УНСС  съвместно с FIABCI INTERNATIONAL,  под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 14 май 2021 г.  - 10.00 ч. MS ...
Общо събрание на Бизнес факултет 30.11.2020 г. ... с главните книги за: 1. Попълване състава на ФС на Бизнес факултет2. Попълване състава на ОС на УНСС - квота на нехабилитирани преподаватели (9 ...
Общо събрание на Бизнес факултет 17.11.2020 г. ... MS Teams ще се проведе заседание на Общото събрание на Бизнес факултет при следния ДНЕВЕН РЕД:   1. Утвърждаване на работни комисии. 2. Отчет на деканското ръководство на Бизнес факултета за периода м. ноември 2019 г. – м. ноември 2020 г. 3. Попълване състава на Общото събрание на УНСС от ...
Конкурс за лого на Бизнес факултет 19.10.2020 г. ... факултетът на УНСС обявява конкурс за "Проект за концепция за графична визия на лого на Бизнес факултет на ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... .2019 Общоикономически факултет Бизнес факултет 06.11.2019 Факултет „Управление и администрация“ Финансово-счетоводен факултет 25.11.2019 Факултет „Икономика на инфраструктурата“ Факултет ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет, Институт по творчески индустрии и бизнес , Институт по предприемачество: Поток 143  - зала 2030  - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 144  - зала 2015  - проф. д.ик.н. Кирил Тодоров Поток 145 - зала 3008 -  проф. ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 193 - зала 2030 - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 194 - зала 2015 - доц. д-р Димитър Благоев Поток 195 - зала  3008 - доц. д-р Мария Маркова   Поднаправление “Икономика и инфраструктура“: Факултет ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 183            -    зала 2030       - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток ...
Публична лекция на тема: „Ролята и мястото на иновациите за развитие на бизнеса (банките)“ 16.3.2016 г. ... факултет“ и Център за развитие на бизнес компетентности  “Иновации и конкурентоспособност (U2B)“ към катедра „Индустриален бизнес“   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на г-жа Цветанка Минчева, директор Банкиране на дребно и член на Управителния ...
Обучение по Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ 20.11.2014 г. ... и статистика 19.11.2014   4. Бизнес факултет 20.11.2014 5. Управление и администрация 24.11.2014 6. Международна икономика и политика 26.11.2014   7. Финансово счетоводен 28.11.2014 8. Юридически ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... направление в ОКС „бакалавър“ по следния  ГРАФИК Бизнес факултет – 18 ноември (вторник), 11 часа, зала „Научни съвети“ (2032А) Факултет „Икономика на инфраструктурата“ – 18 ноември (вторник), 13 часа, Факултетна зала (2028А) Факултет „МИО“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ – 21 ноември ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... Пенчев   Поднаправление “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 103            -    зала 4053     - проф. д-р Йорданка Йовкова Поток 104            ...
"Икономически игри 2012" 30.3.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ”ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” “ИКОНОМИЧЕСКИ ИГРИ 2012” под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев 06 и 07 април 2012 - Спортен комплекс “БОНСИСТ” С УЧАСТИЕТО НА: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене