Структура

Отдел "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"

Началник отдел

Анита Цанева

E-mail: anitacn@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 438
Кабинет: 1030