Структура

Отдел "Транспорт и снабдяване"

Началник отдел

Бисер Иванов

E-mail: tr.snab@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 352
Кабинет: П014