Бизнес факултет

Обновено: вторник, 04 декември 2018 17:50

Обучение

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Индустриален бизнес
 • Бизнес икономика
 • Бизнес икономика (с преподаване на английски език)
 • Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език)
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Икономика на околната среда (с преподаване на английски език)
 • Мениджмънт на недвижимата собственост

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 • Бизнес икономика
 • Бизнес анализи и проекти
 • Бизнес лидерство
 • Бизнес и иновации (с преподаване на английски език)
 • Аграрен бизнес
 • Агробизнес и управление на територията
 • Екоикономика
 • Екоикономика и бизнес
 • Бизнес с недвижими имоти
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
 • Финансов мениджмънт на недвижимата собственост
 • Икономика на недвижимата собственост

Образователна и научна степен "Доктор"

 • Икономика и управление (Индустрия)
 • Икономика и управление (Недвижима собственост)
 • Икономика и управление (Аграрна икономика)
 • Икономика и управление (Екоикономика)
 • Организация и управление на производството (Индустрия)