Общоикономически факултет

Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет

понеделник, 15 май 2017 13:24

Във връзка с изпълнението на критериалната система за институционална акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, Факултетният съвет на Общоикономическия факултет на свое заседание на 21.02.2017 г.  утвърди и избра състава на следните комисии:

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  (ФКООК)

 

Председател: Доц. д.н. Пенчо Пенчев – заместник декан по качеството и                        

                         международното сътрудничество

Членове:    1. Проф. д.с.н. Елка Тодорова – катедра „Икономическа социология“

                      2. Доц. д-р Галина Димитрова – катедра „Човешки ресурси и социална защита“

                      3. Ас. д-р Николай Величков – катедра „Икономикс“

                      4. Гергана Петкова – студент

                      5. Д-р Валери Апостолов – Председател на НС-ВО при КТ „Подкрепа“

                      6. Виолина Маринова – член на УС на БСК – представител на работодателска организация

 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ  (ФКООПО)

 

Председател:  Доц. д-р Галина Димитрова – заместник декан по учебната работа

 

Членове:    1. Ас. д-р Тодорка Кинева  – катедра „Икономическа социология“

                      2. Ас. д-р Димитър Дамянов – катедра „Икономикс“

                      3. Гл. ас. д-р Веселина Атанасова – катедра „Политическа икономия“

                      4. Ива Танева – студент

                      5. Д-р Валери Апостолов – Председател на НС-ВО при КТ „Подкрепа“

                      6. Виолина Маринова – член на УС на БСК  - представител на работодателска организация

 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ  (ФКНОНИД)

 

Председател:  Доц. д-р Мария Стоянова – заместник декан по научноизследователската  работа

 

Членове:    1. Доц. д-р Галина Димитрова –  научен секретар на катедра „Човешки ресурси и социална защита

                      2. Доц. д-р Марко Димитров – научен секретар на катедра „Политическа икономия“

                      3. Гл.ас. д-р Ивайло Беев – научен секретар на катедра „Икономикс“

                      4. Гл.ас. д-р Михаела Мишева – научен секретар на катедра „Икономическа социология“

                      5. Атанас Димитров  - докторант

                      6. Акад. Стефан Воденичаров – член на УС на БСК - представител на работодателска организация

 

 

Галерия снимки от Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акр ...