Общоикономически факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване asc дата обновяване заглавие

Проект “Център по интелектуална собственост”

11.10.2005 г. 00:00:00 ч.

Проект “Българска мрежа от центрове за мобилност на учените”

10.11.2010 г. 00:00:00 ч.

Проект “Географските означения и трайното развитие”

4.7.2011 г. 00:00:00 ч.

Академичната общност на УНСС тържествено отбеляза 20-годишнината от създаването на катедра и специалност „Интелектуална собственост“

5.9.2011 г. 00:00:00 ч.

Седма национална конференция по етика “Етиката в българската наука”

4.11.2011 г. 00:00:00 ч.

Сътрудничество между висшето и средното образование

19.3.2013 г. 11:06:12 ч.

Приключило обучение

22.4.2013 г. 13:23:27 ч.

Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г.

22.4.2013 г. 13:27:04 ч.

Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

26.7.2013 г. 10:17:10 ч.

Първа национална научна конференция по политическа икономия

20.4.2017 г. 15:41:13 ч.