Общоикономически факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc

Проект за създаване на Център по добротворчество в УНСС

23.6.2017 г. 14:01:43 ч.

Академична лекция "Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през ХІV и ХІІV век"

27.4.2017 г. 09:48:14 ч.

Академична лекция на проф. Валентина Драмалиева

27.4.2017 г. 09:58:57 ч.

Академичната общност на УНСС тържествено отбеляза 20-годишнината от създаването на катедра и специалност „Интелектуална собственост“

5.9.2011 г. 00:00:00 ч.

В аула "Максима" бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс"

27.4.2017 г. 15:23:59 ч.

В Деня на доброволеца, ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци

27.4.2017 г. 15:22:06 ч.

Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС Бакалавър за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

20.4.2017 г. 16:00:34 ч.

Двоен юбилей на Общоикономически факултет и на катедра Икономикс

20.4.2017 г. 15:42:13 ч.

Дипломира се вторият випуск бакалаври от специалността "Политическа икономия"

27.4.2017 г. 09:52:17 ч.

Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език"

27.4.2017 г. 09:53:44 ч.