Общоикономически факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Наш преподавател взе участие в авторитетен форум в Париж

27.4.2017 г. 11:05:41 ч.

Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс

27.4.2017 г. 11:04:23 ч.

Национално състезание по икономикс

27.4.2017 г. 11:03:39 ч.

Отличие за председателя на Общото събрание на Общоикономически факултет

27.4.2017 г. 11:01:10 ч.

Проф. д.ик.н. Стати Статев беше преизбран за Ректор на УНСС

27.4.2017 г. 11:00:16 ч.

Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман

27.4.2017 г. 10:59:14 ч.

Юбилейна научна конференция "Икономическа социология 4.0", посветена на 40-тата годишнина от създаването на катедра "Икономическа социология"

27.4.2017 г. 10:01:58 ч.

Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел

27.4.2017 г. 10:01:28 ч.

Национална научна конференция "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие"

27.4.2017 г. 09:59:50 ч.

Академична лекция на проф. Валентина Драмалиева

27.4.2017 г. 09:58:57 ч.