Общоикономически факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език"

27.4.2017 г. 09:53:44 ч.

Дипломира се вторият випуск бакалаври от специалността "Политическа икономия"

27.4.2017 г. 09:52:17 ч.

Академична лекция "Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през ХІV и ХІІV век"

27.4.2017 г. 09:48:14 ч.

Преподавател от катедра "Икономикс" изнесе лекции в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия

27.4.2017 г. 09:46:09 ч.

Чуждестранен лектор за "Принципите в управлението на човешките ресусри и приложението им"

24.4.2017 г. 10:47:14 ч.

На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление "Икономика"

24.4.2017 г. 10:38:50 ч.

Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция

24.4.2017 г. 10:34:43 ч.

Преподавател от универсисета е избран за външен член на атински университет

24.4.2017 г. 10:32:57 ч.

Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече"

24.4.2017 г. 10:32:05 ч.

Наш преподавател е избран за член на висша образователна институция в Гърция и член на международно научно жури

24.4.2017 г. 10:30:19 ч.