Резултати от търсене за За факултета

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

10 results found
За факултета 29.3.2017 г. ... най-нова история започва на 31 май 1995 г., когато с решение на Академичния съвет на УНСС е създаден факултет „Управление и информатика”. С постановление на Министерския съвет № 229 от 16 септември 2008 г. (ДВ, бр. 83/16.09.2008 г.) той е закрит и са открити два нови факултета: ...
За факултета 7.10.2019 г. ... факултет е създаден с решение на АС от 20.03.1991 г., първоначално като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 4 основни ...
За факултета 23.3.2021 г. ... факултет е продължител на факултетите "Търговски" и "Търговско-транспортен". От 1991 г. се обособява като факултет "Инфраструктура", по-късно променя наименованието си на "Инфраструктура и услуги" и на 31.05.1995 г. с решение на Академичния съвет е преименуван на факултет "Икономика на ...
За факултета 11.4.2012 г. ... във факултет „Международна икономика и политика“ предоставя фундаментални знания и умения, които са неизменна част от подготовката на студентите по специалностите „Международна икономика и политика“, „Международни отношения“ и „Политология“. Висококачественото обучение, в съответствие с европейските ...
За факултета 24.2.2021 г. ... е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за ...
История 25.1.2018 г. ... факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – „Социално-икономически ...
За факултета 12.5.2017 г. ...       Общоикономическият факултет е един от най-старите факултети в УНСС с 60 годишна история. В неговия състав са включени четири катедри: Икономикс, Човешки ресурси и социална защита, Икономическа социология, Политическа икономия. ...
Начало 30.1.2018 г. ... факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – „Социално-икономически ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите ...
За факултета 19.9.2017 г. ... информатика и статистика” провежда обучение, съответстващо на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката. Важна особеност на това обучение е постигането на целите за придобиване на необходимите знания и ...

Новини

6 results found
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... единствено в нашия университет. Сериозен атестат за факултета е, че работи по най-много проекти. Затова изпитвам законна гордост от започнатото преди 10 години, изтъкна ректорът и прочете поздравителен адрес, в който се подчертава: „Изминалото едно десетилетие показа, че решението за ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... единствено в нашия университет. Сериозен атестат за факултета е, че работи по най-много проекти. Затова изпитвам законна гордост от започнатото преди 10 години, изтъкна ректорът и прочете поздравителен адрес, в който се подчертава: „Изминалото едно десетилетие показа, че решението за създаването на ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... един проект, финансиран от университетския фонд. Успех за факултета са стартиралите през 2018 г. нови проекти: международен проект с участието на голям консорциум от университети с водеща организация УНСС под научното ръководство на проф. д.ик.н. Стати Статев по ОП „Наука и образование за интелигентен ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... взеха участие и в седмото издание на традиционната за факултета „Икономика на инфраструктурата“ международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2.10.2015 г. ... зала по време на форума Това е важен ден за факултета, посветен на неговата годишнина, която отбелязваме с международната научна конференция и тържествено събрание по повод юбилея, изтъкна доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“.  От името на ректора на УНСС ...
Академични лекции на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 28.3.2013 г. ... факултет. Академичното слово е традиция за факултета, за колегите ни, които създават нещо наистина стойностно както за науката, така и за практиката, посочи при откриването на събитието деканът на факултета проф. д-р Снежана Башева. Тя поздрави тримата преподаватели и за приноса им в ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене