Финансово-счетоводен факултет

Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г.

вторник, 09 октомври 2018 10:13 /
Начало:
сряда, 31 октомври 2018 17:00
Край:
сряда, 31 октомври 2018 17:00
Място:
Фондация "Атанас Буров"
Подробности:

Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г.

 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50.
До 31 октомври 2018 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта (която може да бъде изтеглена от сайта на Фондация „Атанас Буров“www.atanasburov.org, секция „Конкурси”, Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2018/2019г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.
Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2018 г.

В периода 13 - 30 ноември  2018 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2018 г.

За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg