Финансово-счетоводен факултет

Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“

понеделник, 08 октомври 2018 14:15

Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет взеха участие в Третата международна конференция по “Accounting Finance and Auditing Symposium”, организирана от факултет „Икономика и Администрация “ на Тракийския Университет, която се състоя от 1 до 4 октомври в гр.Одрин, Република Турция, на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance”. На конференцията бяха представени учебните планове и програми на съвместните магистърските програми с Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс и Асоциацията на експерт-счетоводителите (АССА).

Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, взе участие като гост лектор, по покана на Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, декан на Факултет „Икономика и Администрация“, със специалности Икономика, Управление, Финанси и Счетоводство”.

finacc_66aed_1.jpg

Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас.д-р Мария Маркова

finacc_b6375_2.jpg

Доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева (от ляво на дясно) и гл.ас.д-р Мария Маркова от същата катедра


Доц.д-р Михаил Мусов и гл.ас.д-р Мария Маркова, представиха двете магистърски програми – съвместната магистърска програма с Института на експерт- счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) и магистърската програма акредитирана от Асоциацията на експерт – счетоводителите (ACCA), които са акредитирани от международно признати професионални организации в областта на счетоводството. Двете програми предизвикаха голям интерес пред слушателите и участниците в конференцията.

finacc_b6375_3.jpg

Доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, след представената магистърска програма с Института на експерт- счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) и Assoc. Prof. Engin Demirel, ph.D.


Гл.ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева, изнесе доклад на тема „Impact of IFRS 9 on Financial Statements of Banks”.

finacc_88943_4-4.jpg

Гл.ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, получи сертификат за представения доклад по време на конференцията от Assoc. Prof. Engin Demirel, ph.D.


Галерия снимки от Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна ...