Финансово-счетоводен факултет

Четиринадесета международна конференция на младите учени

понеделник, 26 ноември 2018 13:27

 

На 23 ноември 2018 г. се проведе Четиринадесетата международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на Българя и Европейския съюз в дигиталния свят". Конференцията ежегодно се провежда под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

Форумът се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и няколко чуждестранни университета – Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Хърватия, Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна, Луцкия национален технически университет, Украйна, Лодзкия технологичен университет, Полша, Университета в Риека, Хърватия, и Македонския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Македония.

finacc_5674a_1.jpg

При откриването на форума (отдясно на ляво): 

проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Любомир Дракулевски, декан на Факултета по икономика на ИУ – Скопие, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на конференцията, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, гл. ас д-р Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ


Удоволствие за мен е да ви поздравя за 14-тото издание на този форум, към който ръководството на университета се отнася винаги с голямо уважение. С ясното съзнание сме, че младите учени са бъдещето на науката ние се стремим да ги стимулираме постоянно. Науката не е най-лесното нещо, но ако го правиш с желание и имаш потенциал, нещата стават интересни и приятни, заяви проф. д-р Валентин Гоев. Впечатлен съм от големия брой участници на тазгодишната конференция – повече от 80 от различни държави. Бъдете убедени, че тази конференция ще има още много издания, каза проф. Гоев.

Проф. Валентин Гоев (в средата)

Проф. д-р Валентин Гоев и доц. д-р Силвия Трифонова откриват конференцията

Идеята за форума се роди преди 14 години. Беше прекрасна идея, която започна с недоверие, но днес е един прекрасен форум за младите учени, заяви доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Висшето училище по застраховане и финанси е дългогодишен основен и ключов съорганизатор на конференцията.

Доц. Вазов предложи през 2019 г., по повод 15-тата годишнина на форума, да се въведат промени във формата на международната научна конференция и тя да стане място за много нови професионални контакти. УНСС има капацитет и може да направи това, каза доц. Вазов.

Доц. Григорий Вазов(вляво)

Участниците във форума поздрави и проф. д-р Любомир Дракулевски, ректор на Македонския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие. Той благодари за поканата и привилегията да участва в конференцията. Форуми като този помагат за развитието на новите идеи. Сигурен съм, че по време на днешната конференция също ще се родят прекрасни идеи, каза той.

Македонският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за първа година е съорганизатор на международната конференция на младите учени. По този повод от университета в Скопие присъстваха проф. Биляна Ангелова, заместник-ректор по финансовата дейност, проф. Любомир Дракулевски, декан на Факултета по икономика, и проф. Весна Буцевска – заместник-декан по науката и международната дейност.

 

Проф. д-р Любомир Дракулевски, ректор на Македонския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Македония

Тази научна проява се превърна от конференция, която беше в рамките на факултета, в традиционен и значим университетски форум, посочи доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на форума. Това беше първата по рода си конференция, посветена на младите учени, с цел те да се обединят, запознаят и споделят своите виждания. Горда съм, че първите участници израснаха и в научноизследователското поприще, и в икономическата практика, каза доц. Трифонова и изтъкна, че тази година конференцията се провежда с подкрепата на седем международни партньори.

Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и председател на Организационния комитет на конференцията

Доц. Трифонова завърши с думите на първия ректор и основател на нашия университет проф. Стефан Бобчев: „Въоръжени със знанията, които спечелихте в нашата среда чрез грижите на вашите преподаватели и чрез усилията на самообразованието си, вървете непоколебимо напред и винаги по пътя на самоусъвършенстването си. На която обаче работа и да се посветите, имайте предвид интересите на България преди и над всичко“.


Конференцията се проведе в тематичните секции: „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“; „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“; „ Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука-бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“.

По време на форума се проведе и научен семинар на тема „Как се пише успешна научна публикация” от доц. д.н. Пенчо Пенчев, катедра «Политическа икономия», УНСС. Семинарът беше посрещнат с голям интерес от младите учени, тъй като на него бяха представени много полезни аспекти на рецензирането на научните статии, политиката на антиплагиатство, структурата и съдържанието на научните статии, и разпространението на постиженията на публикуваните статии.

 

По време на форума

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС,  връчи сертификатите на участниците в конференцията и сподели, че настоящата конференция отново демонстрира високата квалификация и професионализма на младите учени. Проф. Башева изрази своето уважение и благодарност към всички, които имат принос за добрата организация и провеждане на форума.

 

На проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС бе връчена почетна грамота за нейния принос за утвърждаването на Финансово-счетоводния факултет като водеща структура в университета. 

 

На проф. Башева бе връчен почетния знак за заслуги в областта на счетоводството и одита на името на проф. Димитър Добрев – основоположник, методолог и вдъхновител на счетоводното знание. 

 

Галерия снимки от Четиринадесета международна конференция на младите учени ...