Финансово-счетоводен факултет

Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България

четвъртък, 18 септември 2014 11:28

Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област,  подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев  и Татяна Илева, председател на Съвета на Регионалната колегия. На подписването присъстваха ректорското ръководство, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ас. д-р Калина Кавалджиева, доц. д-р Иван Митев, член на УС на КНОБ. 

Прикачени файлове:

image/jpeg КНОБ-17092014.jpg - 1934 KB

Галерия снимки от Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България ...