Финансово-счетоводен факултет

Обновено: петък, 30 юли 2021 15:50

Колективна монография 2021 „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“

Тематични направления:

1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика.

2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация.

3. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол.

 

Краен срок за подаване на заявките : 31 август 2021 г.

Краен срок за представяне на научните разработки: 30 ноември 2021 г.