Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 30 юни 2021 10:58

Изисквания за оформяне на научните разработки


Изискванията за оформяне на научните разработки в Колективната монография „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“, 2021 г.  може да видите в прикачения файл.


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Технически изисквания за оформяне на научните разработки (6).docx - 19 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KM_Formating requirements_en.docx - 20 KB