Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 15 март 2021 10:58

АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ (МАНДАТ 2019-2023)

Председател       проф. д-р Емил Асенов

Секретар               доц. д-р Диана Петрова

Членове                доц. д-р Гергана Михайлова

                                 доц. д-р Любомир Тодоров

                                 доц. д-р Виктор Йоцов