Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 14 юли 2021 9:54

ФКООК

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО (ФКООК) - (мандат 2019-2024)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Доц. д-р Таня Георгиева Атанасова-Дренска - преподавател в катедра "Финансов контрол"
  2. Гл. ас. д-р Нели Константинова Попова – преподавател в катедра „Финанси”
  3. Гл. ас. д-р Николина Красимирова Николова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ”
  4. Доц. д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – синдикален член на НБС „ВОН-КНСБ”
  5. Робърт Галинов Ананиев – студент, специалност „Финанси”
  6. Габриела Радкова Димчева – студент, спец. „Счетоводство“
  7. Диляна Тренкина, спец. „Финансов контрол“
  8. Д.е.с. Бойко Стойчев Костов – член на ИДЕС – представител на практиката
  9. Д.е.с. Емил Асенов Евлогиев – член на Сметната палата – представител на практиката
Прикачени файлове:

application/pdf 2019-2020-План КООК.pdf - 2504 KB

application/pdf _ФКООК_Протокол-1-2020 г..pdf - 537 KB

application/pdf Протокол № 2 ФКООК.pdf - 1406 KB

application/pdf Протокол - 3 - ФКООК.pdf - 1095 KB

application/pdf Протокол-4-ФКООК-Трифонова_17.03.2021.pdf - 712 KB

application/pdf План за дейността на ФКООК на ФСФ(2020-2021).pdf - 3208 KB

application/pdf Протокол-5-ФКООК-Трифонова_8.07.2021.pdf - 715 KB