Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 24 февруари 2021 15:54

ФКООПО

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ  (ФКООПО) (мандат - 2019-2024)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Камелия Димитрова Савова-Симеонова

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Даниела Фесчиян – представител на катедра "Счетоводство и анализ"
  2. Доц. д-р Гергана Михайлова – представител на катедра "Финанси"
  3. Доц. д-р Даниела Петрова – представител на катедра "Финансов контрол"
  4. Николай Танчев – студент, спец. "Счетоводство"
  5. Моника Кирилова – студент, спец. "Финанси"
  6. Димитър Пламенов Янакиев – студент, спец. "Финансов контрол"
  7. Проф. д-р Маргарита Александрова – представител на синдикална организация – КНСБ в УНСС
  8. Йордан Карабинов – представител на национално призната работодателска организация – Института на вътрешните одитори в България, председател на Управителния съвет
Прикачени файлове:

application/pdf План - ФКООПО-2019-2020.pdf - 235 KB

application/pdf План - ФКООПО-2021.pdf - 286 KB

application/pdf Протокол 1- ФКООПО.pdf - 604 KB