Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 24 февруари 2021 15:56

ФКНОНИД

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО НАСЪРЧАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ  (ФКНОНИД)

(мандат - 2019-2024)

Председател: Проф. д-р Емил Асенов Атанасов

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Доц. д-р Михаил Желязков Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ”
  2. Гл. ас. д-р Милена Миодраг Ковачевич – научен секретар на катедра „Финанси”
  3. Гл. ас. д-р Тома Дончев – научен секретар на катедра „Финансов контрол”
  4. Камелия Тодорова Пенкова – докторант в катедра „Финанси”
  5. Величка Бойкова Велева – докторант в катедра „Счетоводство и анализ”
  6. Атанаска Ангелова Георгиева – докторант в катедра „Финансов контрол”
Прикачени файлове:

application/pdf План ФКНОНИД-2020-2021.pdf - 5097 KB

application/pdf Протокол № 1 - ФКНОНИД.pdf - 2847 KB