Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 24 февруари 2021 11:25

Партньори

Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (АССА) - Лондон, Обединеното кралство

Институт на експерт-счетоводителите в Англия и Уелс (ICAEW)

Фондация "Атанас Буров"

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

Съюз на счетоводителите в България

Камара на  независимите оценители в България - Регионална колегия София-град и София-област

Камара на  независимите оценители в България

Нотингам Трент Юнивърсити - Великобритания

Полтавски университет по икономика и търговия - Украйна

Луцкий национален технически университет - Украйна

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Институт на вътрешните одитори в България

ИНВЕСТОР.БГ

Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ - БЪЛГАРИЯ)

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България