Финансово-счетоводен факултет

Обновено: четвъртък, 13 юни 2013 15:54

Държавни изпити и защити

П  Р  А  В  И  Л  А

 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС

  (ползвайте прикачените файлове за специалностите към съответните катедри)

 


Прикачени файлове:

application/pdf Правила ДИ-ФК.pdf - 101 KB

application/pdf Правила-ДР-ФК.pdf - 172 KB

application/pdf Правила-ДР-ФС-engl.pdf - 176 KB

application/pdf Правила ДИ - Счетоводство и анализ.pdf - 210 KB

application/pdf Правила ЗДР-Счетоводство и анализ.pdf - 107 KB