Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:35

Научни публикации

Публикувана статия в българско научно списание     51

Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    14

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    7

Публикувана студия (глава от книга)     19

Публикувана монография (книга)     6