Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:36

Научни конференции

Участие с доклад/постер в университетски  / национален / международен научен форум    88

Участие с доклад/постер в официален научен форум в международна организация     1

Участие с покана за доклад/постер в университетски  / национален / международен научен форум     9