Финансово-счетоводен факултет

На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти

петък, 05 април 2019 10:43
На 04 април 2019 г.  се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги" с лектор Боряна Тодорова - старши мениджър от EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ). Участниците бяха запознати с постановките на новия стандарт, отчитащ лизинговите операции. На студентите и докторантите бе предоставена възможност под формата на делови игри да разберат ефектите от промените в стандарта.


Галерия снимки от На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти ...