Финансово-счетоводен факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“

21.6.2017 г. 15:30:31 ч.

Деканът на Финансово-счетоводен факултет, проф.д-р Сн. Башева участва във Финансов форум "Иновации"

14.6.2017 г. 09:09:54 ч.

Преподаватели от факултета взеха участие в конференция на тема "Образование и обучение"

14.6.2017 г. 08:57:48 ч.

Деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС проф.Снежана Башева участва на тържествената церемония по награждаването на победителите в конкурса "Млад икономист-2017 г." на Съюза на икономистите в България.

12.6.2017 г. 11:09:32 ч.

Среща на ръководството на ФСФ с докторантите от факултета

29.5.2017 г. 10:53:06 ч.

В периода 20-28.05.2017 г. prof. David Austill проведе Майсторски клас по "Forensic accounting" пред студентите и преподавателите от ФСФ. Преподавателят е поканен като гост-лектор по програмата за образователен обмен "Фулбрайт".

29.5.2017 г. 10:52:12 ч.

Деканът на Финансово-счетоводен факултет, проф.д-р Сн. Башева присъства на церемонията "Застраховател на годината 2016"

19.5.2017 г. 10:05:34 ч.

Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology

18.5.2017 г. 12:39:54 ч.

Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ"

18.5.2017 г. 11:35:19 ч.

Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност"

18.5.2017 г. 09:50:16 ч.