Финансово-счетоводен факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката

14.6.2019 г. 12:34:38 ч.

Проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и доц. Силвия Трифонова, председател на ОС на ФСФ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса "Млад икономист-2019"

12.6.2019 г. 14:37:26 ч.

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет участва във форум на CIMA

3.6.2019 г. 10:32:35 ч.

Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

30.5.2019 г. 11:32:00 ч.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

30.5.2019 г. 08:48:25 ч.

Преподавател от УНСС е част от екипа на комитета по Европейски Бизнес оценителски стандарти (EBVSC)

28.5.2019 г. 08:52:55 ч.

Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“.

23.5.2019 г. 08:33:59 ч.

Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин

22.5.2019 г. 09:00:11 ч.

Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет изнесе научен доклад на 17-та международна научна конференция“E-society” 2019 (17th International Conference on e-Society 2019), провела се в периода 11 – 13 април 2019 г., гр. Утрехт, Холандия. Конференцията се състоя в Университета по приложни науки (University of Applied Sciences), гр. Утрехт, Холандия.

30.4.2019 г. 00:00:00 ч.

От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

18.4.2019 г. 13:56:27 ч.