Финансово-счетоводен факултет

УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,

понеделник, 14 септември 2020 8:29


Добре дошли в голямото семейство на Финансово-счетоводния факултет на 100-годишния Университет за национално и световно стопанство.

Поздравявам Ви с направения избор!

Бъдете здрави!

Успешна учебна 2020 – 2021 година!

 

Декан на ФСФ

Проф. д-р Румен Брусарски

 

Галерия снимки от УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,  ...