Финансово-счетоводен факултет

ПОЛУЧЕНО ДАРЕНИЕ

петък, 06 ноември 2020 10:19

     В изпълнение на подписан Рамков договор за сътрудничество  между УНСС  и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на университетската библиотека бяха дарени 10 броя "Ръководство по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Обобщение на съдебната практика и практиката на КФН".

Прикачени файлове:

image/jpeg АДВИБ - дарение 003.jpg - 1973 KB

Галерия снимки от ПОЛУЧЕНО ДАРЕНИЕ ...