Финансово-счетоводен факултет

Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университета

сряда, 28 април 2021 0:00

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Иван Генов, директор на Фондация "Наука и Образование" подписаха споразумение за сътрудничество в областта на науката и образованието на 14 април 2021 г. (на снимката долу).

„УНСС е търсен партньор от бизнеса и институциите, но предприеманите инициативи по подписване на споразуменията за сътрудничество с тях са продиктувани от желанието ни студентите да се докоснат до практическа среда колкото е възможно по-рано и да им дадем допълнителни умения, извън заложените в учебните планове и програми“, подчерта ректорът проф. д-р Димитър Димитров

„Във форумите и конференциите, които Фондация "Наука и Образование" организира, участват представители на 50-60 държави и за нас ще бъде удоволствие, ако преподаватели от УНСС участват в тях, защото ще можем да представим пред нашите международни партньори и постиженията на българските учени в науката“, каза Иван Генов, директор на Фондация "Наука и Образование".

Двете страни ще си сътрудничат в съвместната организация на научни конференции, симпозиуми, семинари и обучения, издаването на научна литература, включително статии и други. Приятелските отношения ще се утвърждават и с обмен на преподаватели, експерти, както и със съвместни обучения.

Развитото сътрудничество между УНСС и Фондация "Наука и Образование" е в изпълнение на научната програма на изследователски проект по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г. на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН.

На подписването от страна на УНСС присъстваха още зам.-ректорите доц. д-р Михаил Мусов, проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д-р Мирослава Раковска, както и проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет (на снимката горе).

Фондация "Наука и Образование" е българска организация, целяща да улесни сътрудничеството и съвместната работа в сферата на научните изследвания и развитие. Тя е основана през 2008 година, а нейно седалище е черноморският град Бургас. По покана на Фондацията и нейните партньори, България ежегодно се посещава от стотици признати международни учени и специалисти.

Целите на Фондация "Наука и Образование" са свързани с подпомагане на български и чуждестранни учени, специалисти и студенти в представянето на техните идеи, изследвания, разработки и проекти в областта на науката и технологиите, както и осигуряване на среда за международно сътрудничество, изграждане и поддържане на връзки с чуждестранни университети, лаборатории и други организации, осъществяване на успешни партньорства между академичните среди и индустрията, повишаване образователното ниво и степента на квалификация на учени, специалисти и студенти.

Галерия снимки от Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университ ...