Факултет "Международна икономика и политика"

Обновено: сряда, 11 април 2012 14:58

За факултета

Обучението във факултет „Международна икономика и политика“ предоставя фундаментални знания и умения, които са неизменна част от подготовката на студентите по специалностите „Международна икономика и политика“, „Международни отношения“ и „Политология“. Висококачественото обучение, в съответствие с европейските и световни образователни стандарти и изисквания, е предпоставка за успешното кариерно развитие на студентите. Те намират реализация в структурите на бизнесa, публичната администрация и неправителствения сектор: международни фирми, консултантски организации,специализирани агенции, финансови институции и международни организации като експерти, консултанти, дипломати и мениджъри с международен профил.

Успешното протичане на учебния процес се подпомага от многобройните монографии, учебници и др. научни трудове на преподавателите от факултета, голяма част от които са изтъкнати имена в областта на международните икономически отношения, международния бизнес, международните отношения, външната политика и политология , и известни специалисти от практиката, консултанти на макро и микроравнище.

В рамките на факултета се осъществява и разностранна научноизследователска дейност по актуални въпроси на развитието на българската и международна икономика и политика.