Факултет "Международна икономика и политика"

Обновено: вторник, 06 март 2012 15:50

Бизнесът за нас

Специалностите “МИО”, “МО”, “Политология” и “Европейскика” присъстват в биографиите на утвърдени ръководители и експерти на различни равнища на управленската практика и с течение на времето са се превърнали в еталон за  добро образование за всеки, който желае да получи добър старт в кариерата и последващо успешно развитие. 

 

Специалностите дават задълбочени познания от теоретична и практическа гледни точки, а техните възпитаници намират реализация в на различни управленски нива както в бизнеса, така и в държавната администрация и неправителствения сектор.

 

 http://mio-alumni.net