Резултати от търсене за Факултет международна икономика и политика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

19 results found
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 21.4.2021 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК НА ТЕМА "COVID-19 СЛЕД 2020: ОТВОРЕН СВЯТ - ЗАТВОРЕН СВЯТ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" 1. Конкурсът за есе на тема "COVID-19 след 2020: Отворен свят - ...
Състав 9.3.2021 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и ...
Кои сме ние 18.4.2017 г. ... . д-р Блага БЛАГОЕВА - ръководител катедра "Политология" проф. д-р Георги ЯНКОВ - заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра "Политология" доц. д-р Елена СИМЕОНОВА - научен секретар на катедра "Политология" проф. д.и.н. ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ...  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ" 1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ" 1 ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Василев Статев Концепция за работа през мандатния период (2015 - 2019 г.)1 1 Концепцията се публикува в съответствие с изискванетона чл. 25, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС.   Номинации за членове ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за: - законосъобразността на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... В учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на ...
В медиите 18.12.2013 г. ... на факултет “Международна икономика и политика” в медиите е съпроводени с изключително положителни нагласи за специалностите във факултета, които са високо ценени сред обществото като цяло и от бизнеса и държавните институции в частност. Интервю с проф. ...
Партньори 6.3.2012 г. ... мисия и своите приоритетни цели факултет "Международна икономика и политика" реализира чрез сътрудничество в образователната и научно-изследователска дейност с различни  организации и институции. Нашите основни партньори са: Министерство на ...
История 11.4.2012 г. ... е приемник на основания през 1920 г. Свободен университет за политически и стопански науки с три отдела: Дипломатически-консулски, Административно-финансов и Търговско-стопански. В трите факултета широко се застъпва езиковото обучение. Наред със задължителните ...
За факултета 11.4.2012 г. ... във факултет „Международна икономика и политика“ предоставя фундаментални знания и умения, които са неизменна част от подготовката на студентите по специалностите „Международна икономика и политика“, „Международни отношения“ и „Политология“. ...

Новини

30 results found
Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева 4.11.2020 г. ... дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 17 септември 2020 г. ни напусна проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева (85 г.) С изключителен професионализъм, богата ерудиция и десетилетия труд в полза на изграждането на световно ниво на висшето ...
ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика» 21.2.2020 г. ... годината на 100-годишния юбилей на УНСС и 45-годишнина от създаването си, факултет «Международна икономика и политика» кани студенти, преподаватели и приятели да представят креативни и оригинални идеи за ЛОГО НА ФАКУЛТЕТА. Очакваме креативни идеи, ...
Излезна сборникът от международната факултетна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism" 21.2.2020 г. ... от печат сборникът от проведената в края на 2018 година международна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism", организирана от факултет "Международна икономика и политика" и Българската асоциация за политически науки ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... официална церемония в аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“, на магистрите от „Международни отношения: международна публична администрация“, ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалност „Политология“, на магистрите от специалност „Политология със специализация „Приложна политология“ и на придобилите ОНС ...
Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ 14.11.2019 г. ... научна конференция на тема „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“, организирана от катедра „Международни отношения“ и катедра „Политология“, се проведе в Голямата конферентна ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание УНСС 16.12.2020 Общоикономически факултет 17.11.2020 Финансово-счетоводен факултет 23.11.2020 Факултет „Управление и ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... ми какви са твоите ученици, за да ти кажа кой си. Цитирам тази известна сентенция, защото оттук насетне по вас и постиженията ви ще съдят за нас, вашите учители. Неслучайно използвам думата учител, а не преподавател, защото в нашата работа ние не просто ...
Факултет "Международна икономика и политика" и Българската асоциация за политически науки организират международна конференция за Балканите и Европа - CALL FOR PARTICIPATION 8.6.2018 г. ... Conference Call for Participatiion   THE BALKANS AND EUROPE BETWEEN INTEGRATION AND PARTICULARISM: CHALLENGES AND PROSPECTS Sofia, UNWE / October 25-26, 2018   The conference is topical for many reasons, one being the European prospects of the Western Balkans as a focus of the ...
Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ 14.5.2018 г. ... маса на тема „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ с участието на младежи от Танзания, Уганда и България, организирана от катедра „Международни отношения“ и фондация „Open Space“ в рамките на проект ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... след събеседване станаха ясни първенците в Националния конкурс за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова ...
Бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си 19.12.2016 г. ... официална церемония в зала „Тържествена“ абсолвентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си. На събитието присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет "Международна икономика и политика",  проф. д-р Георги Генов, проф. д-р Динко Динков, проф. д ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... на книгата на проф. д.ик.к. Димитър Хаджиниколов “Европейска икономика“ се състоя в Дома на Европа в София - Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България. Кратко експозе за новия научен труд на проф. Хаджиниколов направи зам.- ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... тържествено събрание в аула „Максима” бе отбелязан 40-годишният юбилей на факултет „Международна икономика и политика”. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проф. д-р Веселка ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД 3.6.2015 г. ... за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и (от страна на застрахователната компания) Николай Генчев, председател на УС и главен изпълнителен директор, и Николай Каварджиклиев, член на УС и изпълнителен директор. На подписването ...
Трета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 25.3.2015 г. ... годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема „Украйна и новите регионални разломи“ събра в голямата конферентна зала учени, дипломати, експерти, студенти, журналисти. На форума, организиран от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо ...
И политолозите се дипломираха 5.12.2014 г. ... тържествена церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на магистрите и бакалаврите от специалност  „Политология“. На събитието присъстваха проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедра „Политология“, доц. д-р Блага Благоева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... голямата конферентна зала бе открита единадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“. В работата на форума  участваха водещи учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Русенския ...
Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай 27.6.2014 г. ... е споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай, Китай. Под документа поставиха подписи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, и проф. Ян Дзъмин, председател на Академичния съвет на Шанхайския институт. На подписването ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... Две значими юбилейни дати бяха чествани в университета - 55-годишнината на Общоикономическия факултет и 65-годишнината на катедра „Икономикс“. Те бяха отбелязани с научна конференция на тема: „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България“. Форумът, на който присъстваха водещи учени ...
Кризата в Сирия бе обсъдена на кръгла маса 7.10.2013 г. ... в Сирия влезе в дневния ред и на академичната общност. Участниците в кръглата маса, организирана от катедра „Международни отношения“, дискутираха по темата ”Кризата в Сирия и отражението й върху новия международен ред”. Форумът бе открит от проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... тази учебна година катедра „Международни икономически отношения и бизнес" предлага две нови магистърски програми. „Международен бизнес и мениджмънт" е съвместен проект между УНСС, университета Nottingham Trent във Великобритания и Икономическия университет в Потсдам, Полша. Успешно завършилите ...
Академична премиера на книгата "Политическият риск: анализ, оценка, управление" 16.5.2013 г. ... премиера на книгата на гл. ас. д-р Елена Симеонова „Политическият риск: анализ, оценка, управление“ направи катедра „Политология“. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха както много преподаватели, така и студенти-политолози, които изучават дисциплината "Анализ на ...
Лекция и дискусия за политическата криза в България 21.3.2013 г. ... лекция на тема: „Партиите и кризата на политическото представителство“ изнесе в голямата конферентна зала доц. д-р Симеон Асенов, преподавател и научен секретар на катедра „Политология“. Академичната дискусия за политическата криза в България, в която участваха преподаватели и студенти, бе продължение ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас, събра испаноговорящи преподаватели и студенти в голямата конферентна зала на университета. Срещата с аржентинския посланик бе организирана от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.   Преди публичната си лекция Н ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... сте се качили на висока орбита и Баумгартнер, със своя скок от ръба на Космоса, ще бъде прашинка на фона на вашите успехи! Но погледнете кои са тези, които са ви повдигнали – родителите, приятелите, колегите, университета.“  По този метафоричен начин ...
Соломон Паси: Вие ще живеете в една по-сплотена Европа 1.11.2012 г. ... Соломон Паси изнесе публична лекция пред студенти на тема: ''България на пет океана - 8 години по-късно'', организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Атлантическия клуб в България (АКБ), чийто основател и президент е известният ...
Студенти аргументираха своите „за“ и „против“ разширяването на Европейския съюз 30.3.2012 г. ... дискусия бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и евродепутата от Синята коалиция/ЕНП Надежда Нейнски. Темата на дебата бе: "Разширяването на Европейския съюз: „за" и „против" и в него участваха ...
Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия 7.4.2014 г. ... голям интерес сред университетската общност предизвика публичната лекция на проф. Динко Динков на тема „Кризата и сблъсъкът на концепции за осигуряване на икономически растеж в Европейския съюз (политически измерения)". В голямата конферентна зала на университета ...

Предстоящо

9 results found
Студентска кръгла маса на тема: "От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС?" 23.10.2014 г. ... УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   (№ НИД НП - 11/2014)     Студентска кръгла маса на тема: „ОТ КАКВИ ЗНАНИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА СЕ НУЖДАЯТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ...
Конкурс за преподавател по английски език 15.9.2014 г. ... „Чужди езици и приложна лингвистика” към факултет „Международна икономика и политика“ в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – София обявява конкурс за длъжността преподавател по английски език. Срокът за подаване на документи е един месец от публикуване на обявата на сайта на ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма „Развитие на човешките ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe.bg В 11,30 ч ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” организира Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ” 21 и 22 ноември 2013 г., 10.00 ч., голяма конферентна зала на УНСС под ...
Публична лекция и академична дискусия за "Политическата криза в България 2013 г." 18.3.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ ”МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ”    Публична лекция на тема: "ПАРТИИТЕ И КРИЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО" доц. д-р Симеон Асенов и Академична дискусия  "ПОЛИТИЧЕСКАТА ...
Официално представяне на „Бизнес клуб УНСС“ 6.3.2013 г. ... 11 март (понеделник) от 18.00 ч. в зала "Тържествена" ще се състои официалното представяне на "Бизнес клуб УНСС”.  На събитието ще присъстват представители на университетското ръководство, факултет „Международна икономика и политика“, изтъкнати бизнесмени, ...
Конкурс за преподавател по английски език 4.3.2013 г. ... обявява конкурс за 1 (един) редовен преподавател по английски език към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет „Международна икономика и политика“, със срок един месец от обявяването му в уебсайта на УНСС. Документи се подават в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“: кабинет ...
Среща с Патрисия Инхор Селфа от института "Сарвантес" 5.4.2012 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика", факултет „Международна икономика и политика", на 5 април (четвъртък) от 15.00 ч. в зала 2013 ще се проведе среща с Патрисия Инхос Селфа, служител на института „Сервантес" в София. Г-жа Инхос ще представи на испаноезичната ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене