Факултет "Международна икономика и политика"

Обновено: сряда, 11 април 2012 14:57

История

УНСС е приемник на основания през 1920 г. Свободен университет за политически и стопански науки с три отдела: Дипломатически-консулски, Административно-финансов и Търговско-стопански. В трите факултета широко се застъпва езиковото обучение. Наред със задължителните френски, английски и немски език, е въведено също изучаване на един славянски език (1920г.), а факултативно е предоставена възможност за обучение по румънски, турски, гръцки, албански и италиански език. През периода 1934-1944 г. университетът се преобразува в Държавно висше училище за стопански и административни науки с два отдела- Финансов и Административен. През 1947 г. Държавно висше училище за стопански и административни науки се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския държавен университет /СДУ/ „Св. Климент Охридски“. С Постановление N1598 на Министерски съвет на Република България от 30.12.1951 г. Стопанският факултет на СДУ се обособява като Висш икономически институт „Карл Маркс“ с четири факултета: Планово-статистически, Финансово-счетоводен, Промишлено-Транспортен и Търговски факултет. В рамките на последния факултет са обособени специалностите „Икономика на вътрешната търговия“ и „ Икономика на външната търговия“. Факултет „Международна икономика и политика“ е създаден през 1995 г. и е правоприемник на основания през 1975 г. Факултет „Международни икономически отношения“.

Факултет „Международна икономика и политика“ се състои от следните катедри:

Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия.

Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за българската политика и дипломация.

Катедра „Политология” (създадена 1990 г.) е първото специализирано звено, в рамките на университета, и второто за страната, за подготовка на кадри за публичната администрация и неправителствения сектор.

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. Обучението по чужди езици датира от създаването на университета (1920 г.), а през учебната 1959-1960 г., с промяна в структурата на университета, се създават катедрите по чуждите езици.