Факултет "Икономика на инфраструктурата"

УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“

понеделник, 20 март 2017 11:19
четвъртък, 16 март 2017 15:32 /
Print Increase font size

Kатедра „Национална и регионална сигурност“ при УНСС беше домакин на Мисията по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). В основата на срещата беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, одитор към МААЕ, Боян Остоич от офиса за вътрешен одит, Александър Рогачев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Валентин Велев от АЯР. В представянето на програмата взеха участие и студентите от двете групи по „Ядрена сигурност“.

На преден план (отляво надясно) доц. Ралева, Александър Рогачев, Валентин Велев

Доц. Ралева откри дискусията, като приветства гостите с добре дошли в УНСС, най-големия и престижен университет в България. Тя изтъкна, че магистърската програма по „Ядрена сигурност“ е една от приоритетните програми на УНСС с голям потенциал и специално подчерта приноса на проф. Димитър Димитров и неговия екип за успешното развитие на програмата.

По време на презентацията на проф. Димитър Димитров. Отляво надясно: Камолмас Жайен, Боян Остоич, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Стела Ралева, Александър Рогачев

Проф. Димитров представи програмата по „Ядрена сигурност“, като подчерта, че тя не е само на УНСС, а международна програма - единствена в света, която включва учени от различни университети и институти от България и чужбина и се осъществява с подкрепата на  МААЕ и АЯР. Магистърската програма е разработена и се реализира в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г. Координатор по изпълнение на споразумението от страна на нашия университет е проф. Димитров.

Участниците в дискусията

Представителите на Международната агенция за ядрено регулиране зададоха различни въпроси, свързани с програмата, подобряването на учебния процес, комуникацията между УНСС и МААЕ. В дискусията взеха активно участие и присъстващите студенти от магистърската програма.

Галерия снимки от УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ ...