Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact

понеделник, 30 октомври 2017 16:17

понеделник, 30 октомври 2017 14:43

На пресконференция в голямата конферентна зала бяха представени трите български проекта,  спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact за подкрепа на организации при разработването и изпълнението на проекти срещу незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари.

В пресконференцията участваха ръководителите на проектите проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Петър Ганев от Института за пазарна икономика,  Тихомир Безлов и Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията. както и Константин Азов, модератор на форума. В залата присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и агенция „Митници“, експерти, журналисти, студенти.

Петър Ганев, Константин Азов, проф. Димитър Димитров, Тихомир Безлов, Атанас Русев (отляво надясно) при откриването на пресконференцията

 

Проф. Димитров приветства участниците във форума от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той представи проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”, който определи като добра научна перспектива. Проектът на УНСС бе един от 32-та избрани проекта от 240 проектни предложения от целия свят, изтъкна деканът.

В голямата конферентна зала

 

Двугодишният проект на нашия университет, който стартира на 1 август, ще изследва въздействието на трафика от Турция към Западна Европа върху страните по Балканския път, посочи проф. Димитров. Целта е да се повиши осведомеността по проблема за незаконната търговия с тютюневи изделия, както и да се изяснят връзките й с други престъпления. Изследването ще се фокусира върху начина на действие и зависимостите при тютюневата контрабанда, ще идентифицира пропуските и недостатъците в националното и европейското законодателство, ще набележи законодателни промени.

Проф. Димитър Димитров

 

Екипът по проекта включва 20 специалисти от различни области - управление на риска, анализ на бизнес процесите, географски информационни системи, пространствено-времеви анализи, клъстери, както и експерти в областта на правния анализ и комуникациите, посочи ръководителят на проекта. Ще бъдат разработени и обучителни материали и курсове за служителите на правоприлагащите органи. УНСС има богат опит в провеждането на семинари и образователни програми, а тези курсове ще бъдат включени като модули в различни бакалавърски и магистърски програми, посочи деканът.

По време на пресконференцията

 

Петър Ганев от Института за пазарна икономика представи проекта „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България“, чиято основна цел е да проучи и покаже възможностите за подобряване на водените политики, засилване ефективността на институциите, законовата рамка и др.

Петър Ганев (вляво)

 

Проектът на Центъра за изследване на демокрацията „Незаконната търговия с тютюневи изделия и Балканския маршрут: преодоляване на институционалните слабости и корупцията“ бе представен от Тихомир Безлов.

 

Тихомир Безлов (вляво)

 

PMI Impact е инициатива, която подкрепя публични, частни и неправителствени организации за разработване и изпълнение на проекти в областта на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари. Инициативата започва през 2016 г. от Филип Морис Интернешънъл със специално създаден фонд от 100 млн. долара, който се разпределя като безвъзмездна финансова помощ чрез три кръга на финансиране. Оценяването на кандидатурите се извършва от независим експертен съвет, чийто членове са международнопризнати професионалисти от областта на правото, борбата с корупцията, организираната престъпност и незаконната търговия.

Галерия снимки от Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната  ...