Факултет "Икономика на инфраструктурата"

XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

сряда, 29 ноември 2017 9:10

вторник, 28 ноември 2017 14:31

XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Д. А. Ценов“, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В зала „Научни съвети“

Симпозиумът има дълга история, а след петгодишна пауза и домакинство на други университети, отново се провежда в УНСС, отбеляза при откриването проф. д-р Манол Рибов. Организаторите на първото издание - проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стефан Христов и проф. д-р Септемврина Костова, са отново тук, посочи проф. Рибов и конкретизира, че броят на докладите е 36. Тематиката, насочена към новите технологични трансформации, бележи начало, което може да намери развитие и в други висши училища, посочи той.

Проф. Манол Рибов

От името на ректора проф. д.ик.н. проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в симпозиума приветства доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество на университета. Той оцени тематиката като общественозначима и актуална и изтъкна, че цифровата революция има потенциал да доведе до дългосрочни ползи за гражданите и икономиките. Напълно функциониращият цифров единен пазар може да допринесе с 415 милиарда евро годишно за европейската икономика и да създаде стотици хиляди нови работни места, отбеляза доц. Желев.

Доц. Паскал Желев

По време на пленарното заседание проф. д.ик.н. Михаил Динев говори „За смисъла на промяната и технологичната трансформация“, проф. д-р Манол Рибов се спря на „Новата конфигурация на технологичните трансформации“, проф. д-р Стефан Христов открои „Технологичната трансформация в контекста на университетската наука“, анализ на „Новите технологии в световната търговия“ направи проф. д-р Септемврина Костова.

Проф. Михаил Динев изнесе първия доклад

Галерия снимки от XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ ...