Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“

вторник, 16 октомври 2018 13:51

понеделник, 08 октомври 2018 10:49

Международна научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 и до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите „Национална и регионална сигурност“ и  „Регионално развитие“. В изданието му през тази година работата на участниците беше разделена в три тематични панела – „Управление на регионалното развитие“, „Регионална сигурност и управление на кризи“ и „Социално-икономическо развитие на регионите“.  Представени бяха над 35 доклада на утвърдени учени, млади изследователи и докторанти.

Конференцията откриха ръководителите на двете катедри: проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Георги Николов.

Проф. Димитър Димитров и доц. Георги Николов (от ляво надясно)

Съвместните конференции и сътрудничеството между двете катедри имат дълга история и дават ползотворни резултати в научното израстване, обмена на знание и обогатяването на изследователската работа в нашите научни направления, подчерта проф. Димитров. Той оцени високо добрата практика за партньорство между катедри от различни факултети на УНСС.

„98 години след създаването на нашия университет продължаваме стремежа на основателите му да търсим новите тенденции, полезните решения, да работим за изследователския продукт, необходим за подобряване на управлението и развитието на страната“, подчерта доц. Николов. Той благодари на катедра „Национална и регионална сигурност“ за партньорството и отбеляза, че двете катедри ще продължат да работят активно националната сигурност и регионалното развитие да станат национален приоритет.

По време на форума

Нашите студенти трябва да бъдат сред най-подготвените и най-креативните кадри, разпознаваеми като високи професионалисти, с потенциал за качествен принос на национално и международно равнище, единодушни са организаторите.  Двамата ръководители изразиха удовлетворението си от нивото на представените доклади и интересните интердисциплинарни проблеми, избрани от участниците, и заявиха готовността си да продължат традицията за провеждане на съвместни форуми.

Всички участници в конференцията получиха сертификати, а статиите им ще бъдат публикуват на английски език в сборник, депозиран в Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL). 

Галерия снимки от Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развити ...