Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“

сряда, 07 ноември 2018 8:46

вторник, 06 ноември 2018 14:34

От 27 до 31 октомври в Университета за национално и световно стопанство се проведе международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“. Конференцията се организира в рамките на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.

Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на проекта, (третият отдясно  на ляво) открива конференцията

Във форума участваха експертите от УНСС, осъществили научното изследване, и техни колеги от изследователски центрове от Литва, Южна Африка, Италия и Румъния. Гости бяха представители на Националната асоциация на тютюнопроизводители и Министерството на земеделието, храните и горите.

По време на конференцията

Темите, представени на конференцията, предизвикаха ползотворни дискусии и идеи за понататъшното развитие на изследователската дейност.

Галерия снимки от Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея прес ...