Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Публична лекция „Логистика в динамичен свят"

понеделник, 19 ноември 2018 8:56

петък, 16 ноември 2018 16:00

„Логистика в динамичен свят“ беше темата на лекцията, която г-н Явор Панталеев, търговски директор на “ОЙРОШПЕД“ AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу).

Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на студентите да придобият знания, умения, навици, мисловни модели за изграждане на успешен бизнес и постигане на успех не само в логистиката, но и във всички сфери на живота. Основният двигател на успеха в работата е любовта към професията, а ключовите фактори за успешно професионално развитие са три: човек да добие смелост и кураж и да действа, за да се случат нещата; да открие своите дадености, понякога в дребни неща, които е правил в детството, за да избере любимата професия; да открие скритите си таланти, които да развива, без да стига до крайности, подчерта Панталеева (на снимката долу).

В своята лекция г-н Явор Панталеев даде ценни насоки на студентите как да успеят в сферата на логистиката, която се развива все по-динамично и непрекъснато се оптимизира. Той изтъкна, че мечтите се постигат с много работа и усилия, а човек трябва да умее да види възможностите и да има смелостта и куража да рискува, за да постигне реализация. За да си спедитор, трябва да имаш страст и желание за този вид дейност, правилно отношение към работата, умение да правиш взаимовръзка между данните и да ги превръщаш в информация, като следиш нещата в глобален мащаб, посочи лекторът (на снимката долу).

Галерия снимки от Публична лекция „Логистика в динамичен свят" ...