Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Българската наука: между количеството и качеството

сряда, 15 май 2019 9:51

На 10 май т.г. в Голямата конферентна зала се проведе кръгла маса на тема: „Българската наука: между количеството и качеството“, организирана съвместно от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица събития във връзка с констатирани проблеми в методиката за оценяване на научноизследователската дейност на висшите училища у нас.

По време на кръглата маса в Голямата конферентна зала

Участие със самостоятелни изказвания взеха много колеги от социалните и хуманитарните области от УНСС, СУ, НБУ, ЮЗУ, БАН (вж. приложената програма).

В дискусията се включиха и заместник-министър Карина Ангелиева (МОН) и д-р Георги Стойчев (изпълнителен директор на институт „Отворено общество“ – България).

Зам.-министър Карина Ангелиева и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС, откриват форума. Вдясно: доц. д-р Мартин Осиковски

В края на дискусията бяха очертани консенсусни точки във връзка с наукометричните показатели, използвани от Рейтинговата система на висшите училища в България за оценка на научноизследователската дейност, както и с възможностите за пълноценно включване в оценката на научното творчество на български език.

Сформирана беше работна група в широк интеруниверситетски формат, която ще продължи обсъжданията с представители на Министерство на образованието и науката и на консорциума, изготвящ ежегодните класации на РСВУ.

Главен акцент на кръглата маса беше представянето на широкомащабно анкетно проучване по темата, реализирано между 1 април – 1 май 2019 г. сред представители на академичната общност у нас. Резултатите от анкетата можете да намерите тук.

Галерия снимки от Българската наука: между количеството и качеството ...