Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“

четвъртък, 23 май 2019 14:00

На 7 май т.г. започнаха обученията на студенти в бакалавърски и магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незаконната търговия, включително контрабандата и свързаните с нея престъпления.

Проектът на УНСС е един от 32-та избрани проекта от над 200 проектни предложения от целия свят в първия кръг финансиране на инициативата.

Представяне на резултатите от проекта (от ляво надясно): доц. д-р Георги Пенчев, проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на проекта,  ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, гл. ас д-р Екатерина Богомилова, доц. д-р Георги Павлов

Студентите от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други престъпления, индикаторите, въздействащи върху контрабандата на тютюн и тютюневи изделия.

Целта на обученията е да допринесат за по-доброто разбиране на социално-икономическите явления, влияещи върху контрабандата и фалшификацията на тютюневи изделия, както и на зависимостите между отделните фактори, влияещи на интензитета на тези явления.

Проф. д-р Димитър Димитров по време на обучението на студентите от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността" и „Икономика на транспорта и енергетиката“
Гл. ас.д-р Недко Тагарев представя темата пред второкурсниците, изучаващи дисциплината „Корпоративна сигурност“

Обученията се водят от преподаватели в катедра „Национална и регионална сигурност“, които са и част от екипа на изследователския проект, финансиран от PMI IMPACT. Сред тях са проф. д-р Димитър Димитров,  доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Константин Пудин, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Пенчев,  доц. д-р Нончо Димитров и др.

Студентите от магистърската програма „Икономика на вътрешния ред“
Експертната група по „Анализ на бизнес процесите“ (от ляво надясно)доц. д-р Цветан Цветков, гл. ас. д-р Теодора Гечкова, докторант Цветомира Пенкова, доц. д-р Нончо Димитров, ас. д-р Горан Ангелов

Галерия снимки от Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ ...