Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“

понеделник, 27 май 2019 16:16

Проф. Ян Уилем Пропър от Университета Бреда, Холандия, изнесе публична лекция на тема „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ пред студенти в препълнената зала 2009. Холандският професор гостува в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора.

Проф. д-р Христина Николова

Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и се спря на професионалните изисквания към работещите в този сектор и по-специално към спедиторите. Той разказа за въздействието на различни кризисни ситуации върху човешкия живот с примери от събитията на 11 септември 2001 г., бомбените атентати в Лондон през 2005 г. и аварията във Фукушима през 2012 г. Лекторът посочи, че независимо от обстоятелствата, превозите трябва да продължават да се изпълняват и да осигуряват на хората необходимите стоки, лекарства, техника и др.

Холандският професор акцентира върху необходимостта специалистите в областта на транспорта винаги да имат план Б за осигуряване на доставките на стоки и превозите на пътници във всяка една ситуация. Той посъветва студентите да не използват думата „съжалявам” в професионалната си практика, защото това се възприема като знак за невъзможност да се управляват услугите и тяхното качество.

Проф. Ян Уилем Пропър

Лекторът представи концептуална рамка за осигуряването на гъвкавост и устойчивост на транспортните решения в кризисни ситуации и описа в детайли подхода „5I“ за анализ и управление на такива ситуации, който включва: Insights (познаване и анализ на вътрешните особености на компанията), Information (анализ на наличната информация), Incentives (осигуряване на мотивация и стимули за операторите на транспортни услуги и за спедиторите с цел постигане на гъвкавост в предлаганите услуги), Investments (осигуряване на инвестиции в системи за управление на качеството на спедиторската дейност) и Institutions (осигуряване на възможности за сътрудничество с други компании и административни органи).

По време на лекцията

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на студентите проф. Христина Николова връчи на проф. Ян Уилем Пропър благодарствено писмо за публичната лекция (на снимката долу).

Проф. Ян Уилем Пропър е дългогодишен преподавател и изследовател в сферата на пътническия транспорт и управлението на веригата на доставките в Университета Бреда, Холандия. Изнасял е лекции в едни от най-престижните университети в САЩ, Китай, Куба, Сирия и в цяла Европа. Проф. Пропър е първият чуждестранен член на Борда на директорите на Съвета на професионалистите в областта на управлението на веригата на доставките в САЩ и един от основателите на кръглата маса по проблемите на транспорта и логистиката в Бенелюкс. Вицепрезидент е на Кралската инженерна организация KIVI NIRIA в Холандия.


Галерия снимки от Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни си ...