Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Катедра „Национална и регионална сигурност” към УНСС спечели проект по програма на НАТО

четвъртък, 16 февруари 2012 14:00

Катедра „Национална и регионална сигурност” към УНСС спечели проект по програма на НАТО за организиране на  международна конференция на високо равнище на тема “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View of MN and Innovative Approaches for Capabilities Development”. Събитието е финансирано от NATO Public Diplomacy Division и се осъществява с партньорството и активното съдействие на Министерството на отбраната на Република България, Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро и аеродинамика при БАН и Сдружение „Джордж Маршал“ – България. Конференцията ще се проведе на 2 и 3 април 2012 г.,  8 години след приемането на България и Румъния в Алианса.
Основният фокус на конференцията ще бъде насочен към регионалното сътрудничество в рамката на концепцията „Smart Defence” на НАТО. Темите, които ще бъдат дискутирани са многонационални проекти за региона на Централна и Източна и Югоизточна Европа, споделянето на опит и поуки, инструменти и структури за сътрудничество, потребността от регионални политики на НАТО/ЕС в областта на сигурността и отбраната и изработването на регионална стратегия или стратегии за Централна, Източна Европа и Югоизточна Европа.
В най-скоро време ще публикуваме подробности, свързани с организирането на конференцията и начина на участие.

Галерия снимки от Катедра „Национална и регионална сигурност” към УНСС спечели проект по програма  ...