Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“

понеделник, 08 февруари 2016 13:17

Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“

петък, 30 октомври 2015 15:36 / петък, 30 октомври 2015 15:58
Print Increase font size

Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултета и научен секретар на катедрата, проф. д-р Манол Рибов, доайен на катедрата, Бранимир Ботев, бивш зам.-министър на туризма, доц. д-р Ася Пенчева, преподаватели, студенти, гости.

При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Рибов, проф. Първанов, проф. Тадаръков, проф. Парушева, Бранимир Ботев, доц. Пенчева

Във форума участват 77 преподаватели и докторанти, ще бъдат изнесени 69 доклада, отбеляза при откриването на международната кръгла маса проф. д-р Димитър Тадаръков, председател на Организационния комитет.   

Приветствие на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев прочете пред участниците във форума проф. д.ик.н. Христо Първанов. В поздравителния адрес се посочва, че „през изминалия четвърт век катедрата се утвърди като неделима част от УНСС, спечели уважението на академичната общност у нас и в чужбина, отговори на предизвикателствата с много работа, всеотдайност, амбиция, с непрекъснато повишаване на качеството на обучението, с израстване на академичния състав, с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година катедрата получи най-високата в България акредитационна оценка за ОНС „доктор“ в професионално направление „Икономика“.

В голямата конферентна зала

Сред успехите в учебната дейност на катедрата ректорът отбелязва преподаваните на български и английски език специалности в бакалавърската степен, магистърските програми “Туристически бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral Côte D’Opale “Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“. „Това са автентични свидетелства, които по категоричен начин показват и доказват стремежа на катедрата да върви напред, непрекъснато да усъвършенства учебната и научната си дейност“, се посочва още в поздравителния адрес на ректора.

Проф. Първанов чете приветствието на ректора

Проф. Статев посочва също, че университетът и катедрата получиха отлична оценка и от генералния секретар на Световната организация по туризъм към ООН проф. Талеб Рифай, доктор хонорис кауза на УНСС. „Споделям напълно разбирането на проф. Рифай, че напредъкът на туристическото образование никога не е бил по-важен, отколкото днес, когато туристическият сектор се утвърждава като една от най-големите и най-бързо разрастващите се икономически дейности на нашето време“, изтъква ректорът. Той акцентира върху факта, че катедрата сверява академичния си часовник с последните тенденции в развитието на туризма в света и приветства амбицията на преподавателите на приближават обучението на студентите към практиката.

В поздравителния си адрес проф. Статев пожелава ползотворна работа на участниците в кръглата маса и благодари за честта тя да бъде под негов патронаж.

Участници в кръглата маса

От името на ректора проф. Христо Първанов връчи на проф. Тадаръков възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев -.основател и първи ректор на УНСС“, с който катедрата се удостоява за нейната 25-годишнина.

Проф. Първанов (вдясно) връчва отличието на проф. Тадаръков

Чрез видео връзка участниците в събитието чуха и приветствените думи на проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН.

„Приемете моите поздравления за Вашия юбилей! УНСС е първият български университет -  асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН. Като генерален секретар на организацията оценявам високо приноса на българските учени в туризма, който е от огромно значение за развитието на икономиката в глобален мащаб, защото големите приходи от него спомагат за икономическия растеж на всяка държава“, посочи проф. Рифай.

Приветствие от проф. Рифай

„Туризмът днес е изправен пред много предизвикателства поради бързото развитие на информационните технологии, а самият той се превръща в предизвикателство за много други сектори. Затова смятам, че трябва да работим заедно, за да посрещнем предизвикателствата на утрешния ден“, изтъкна генералният секретар на Световната организация.

Приветствие към катедрата-юбиляр отправи от името на факултета неговият декан проф. Христо Първанов. Той акцентира върху най-същностните черти в работата на катедрата: свобода в комуникацията, стабилност и просперитет.

Поздравителни адреси бяха поднесени от СУ „Св. Климент Охридски“, Икономическия университет - Варна, университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, ЮЗУ - Благоевград, НБУ, колежи, катедри на УНСС и др. (на снимките долу)

По решение на катедрения съвет с почетни грамоти по повод юбилея бяха удостоени проф. д-р Манол Рибов от УНСС, проф. д-р Светла Ракаджийска от ИУ - Варна, проф. д-р Марин Нешков, ИУ – Варна,  проф. д.г.н. Мария Воденска, СУ, проф. д-р Васил Маринов, СУ, проф. д-р Галина Рашкова, СУ, проф. д-р Таня Дъбева, ИУ - Варна, проф. д-р Стоян Маринов, ИУ – Варна, и Бранимир Ботев.

Проф. Тадаръков връчва отличието на проф. Рибов

Бранимир Ботев благодари за наградата и приветства катедрата от името на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Работата на международната кръгла маса бе организирана в пленарно заседание и  три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, „Маркетинг и устойчиво развитие на дестинациите“, „Туроператорска, агентска и транспортна дейност“.

Галерия снимки от Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризм ...

Галерия снимки от Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризм ...