Факултет "Икономика на инфраструктурата"

УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network)

понеделник, 08 февруари 2016 13:36

УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network)

петък, 15 януари 2016 10:36 / понеделник, 18 януари 2016 10:47
Print Increase font size

Нашият университет стана 53-ят член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network). Това е поредният реален резултат от изпълнението на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ г-н Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г.

NSSC Network е основана през 2012 г. във Виена. Мисията й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в областта. Сред основните задачи на Мрежата са постигане на високо ниво на обучение по ядрена сигурност и насърчаване на сътрудничеството и обмена между центровете.

Координаторът по изпълнение на споразумението между УНСС и МААЕ проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (вдясно), връчва на Джеймс Конър, представител на МААЕ, писмо от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, с което се заявява желанието на университета да бъде приет за член на NSSC Network

Като член на NSSC Network УНСС ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в областта на сътрудничеството, свързано със защитата и неразпространението на ядрени и други радиоактивни материали, ще бъде домакин на различни национални и международни прояви, посветени на проблема.

Друг важен резултат от изпълнение на споразумението между УНСС и МААЕ бе стартирането преди броени дни на международната магистърска програма „Ядрена сигурност”. Целта й е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В програмата ще се обучават единадесет студенти от седем държави, част от тях стипендианти на МААЕ. Отново в рамките на споразумението през октомври 2015 г. УНСС бе домакин на международен семинар по ядрена сигурност. Тридневният форум, открит от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, бе проведен с подкрепата на МААЕ, Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), на която университетът стана член през 2014 г., Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи.

Галерия снимки от УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигур ...

Галерия снимки от УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигур ...